Pożegnali maturzystów

„Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety” – cytat Ryszarda Kapuścińskiego przyświecał uroczystemu zakończeniu roku szkolnego tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół w Gogolinie. 

W piątek 29 kwietnia w sali gimnastycznej ZS spotkali się uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie Irmagarda Żyła oraz  ks. Marek Sobotta – wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie.

Po ciepłych słowach pożegnania i życzeniach, maturzyści otrzymali z rąk swoich wychowawców świadectwa, a rodzice uczniów kończących liceum z wyróżnieniem – listy gratulacyjne. Nagrodzono także najlepszych uczniów, którzy podczas trzyletniej nauki,  wykazali się ponadprzeciętnymi osiągnięciami.

Nagrodę Burmistrza otrzymali:

Klasa III A

  • Sandra Czura – średnia ocen 5,4, zachowanie wzorowe, stypendystka Prezesa Rady Ministrów i stypendium gminnego, aktywnie i z doskonałym wynikiem uczestniczyła w zawodach robotycznych;
  • Marcel Blaut – średnia ocen 5,2, zachowanie wzorowe, stypendysta stypendium gminnego, brał udział w zawodach robotycznych i w konkursie matematycznym WAT w Warszawie;
  • Paulina Dyga – średnia ocen 5,2, zachowanie wzorowe, działalność charytatywna oraz na rzecz Rady Rodziców, reprezentowała szkołę podczas lekkoatletycznych zawodów wojewódzkich;
  • Julia Lachowicz – średnia ocen 5,1, zachowanie wzorowe, udział w zawodach piłki nożnej i piłki siatkowej, udział w zawodach robotycznych, z sukcesami uczestniczyła w Opolskim Przeglądzie Piosenki oraz konkursach recytatorskich, uświetniała występami szkolne i gminne uroczystości;

Klasa III B

  • Kamila Ficek – średnia ocen 5,16, zachowanie wzorowe, czynnie brała udział w pracach samorządu szkolnego, wolontariuszka, z sukcesem uczestniczyła w konkursach j. angielskiego oraz w konkursie recytatorskim z j. niemieckiego;
  • Karolina Klimek – średnia ocen 5,16, zachowanie wzorowe, brała udział w licznych konkursach i olimpiadach z j. angielskiego i j. niemieckiego;
  • Roksana Zmuda – średnia ocen 5,05, zachowanie wzorowe, uczestniczyła w konkursach i olimpiadach z j. niemieckiego oraz j. angielskiego;
  • Magdalena Wnuk – średnia ocen 5,00, zachowanie wzorowe, stypendystka Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium gminnego uczestniczyła w wielu konkursach medialnych, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Tradycyjnie, młodsi koledzy przygotowali dla maturzystów występy artystyczne, a także wręczyli im podkowy, które z pewnością przyniosą im szczęście podczas egzaminów, które rozpoczną się już 4 maja.