By pamięć nie zgasła

„Żywa lekcja historii” odbyła się 29 kwietnia 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie. Z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, uczniowie z klasy Va przygotowali krótką inscenizację poświęconą tej ważnej dla Polski dacie.

W akademii udział wzięli Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz uczniowie szkoły, wraz z nauczycielami. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Polski, a następnie gości powitała dyrektor placówki Renata Kochanowska, która podziękowała wszystkim za obecność i patriotyczną postawę. W dalszej części uczniowie, ze swadą i w przystępny sposób przybliżyli okoliczności uchwalenia Konstytucji. Główną bohaterką inscenizacji była „Pani Konstytucja”, której dzieci zadawały pytania, by utrwalić wiedzę przed klasówką. Uczniowie dowiedzieli się m. in. ile lat ma „Pani Konstytucja”, dlaczego była tak ważna dla Polski i na czym polegało „Liberum veto”. Pieśń patriotyczną „Witaj, majowa jutrzenko” zaśpiewał chór szkolny.

Uroczystości przyświecały słowa Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Do cytatu nawiązał w swej wypowiedzi Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który pogratulował małym aktorom dojrzałego i odpowiedzialnego podejścia do historii. Zwrócił uwagę jak ważne jest to, by pamięć o niej była ciągle żywa, bo przytaczając słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej krzyczą kamienie”. Burmistrz życzył również udanego świętowania, by dzień 3 maja był dniem życzliwości i serdeczności. „Żywa lekcja historii” przygotowana została przez mgr Izabelę Bieńczak, mgr Korynę Konopkę oraz mgr Annę Wiorę, przy wsparciu dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwony Cimek.