Posiedzenie Rady Społecznej GOZ w Gogolinie

W dniu 19 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczył Wojciech Kowalski – przedstawiciel Wojewody Opolskiego.

Głównym celem było zaopiniowanie bilansu za 2015 rok. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego przez główną księgową Rady oraz dyskusji na ten temat, Przewodniczący Rady Społecznej Joachim Wojtala, poddał pod głosowanie projekt uchwały, która została przyjęta jednogłośnie. Podczas Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (28 kwietnia) radni podejmą uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2015 rok, a dyrektor Andrzej Mrowiec przedstawi sprawozdanie z działalności placówki.

Rada_GOZ_net.jpeg