Obrady Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

W środę 20 kwietnia Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w spotkaniu Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, które odbyła się w Zajeździe Karolinka w Gogolinie. Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Józef Swaczyna. Dyskutowano na tematy związane ze szkolnictwem i jego finansowaniem, a także o dotacjach celowych dla samorządów gminnych. Zebrani goście obejrzeli również film promujący Gminę Gogolin i omówili bieżące sprawy stowarzyszenia.