Strażacy przygotowują się do zjazdu gminnego

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku  OSP RP w Gogolinie związane z organizowanym w maju br. zjazdem Oddziału. Wprowadzenia w zakres programowy posiedzenia dokonał prezes zarządu oddziału Joachim Wojtala, który ocenił również przebieg walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych, które odbyły się na początku bieżącego roku. Prezes poinformował także o działalności zarządu oddziału w mijającej kadencji. Informację o działalności ochotniczych straży pożarnych w Gminie Gogolin przedstawił natomiast Komendant Gminny Związku OSP RP Jan Pałasz. Znaczna część posiedzenia była poświęcona sprawom związanym z organizacją zjazdu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Gogolinie., który odbędzie się 21 maja br. w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. Sekretarz Zarządu Tadeusz Byrski przedstawił materiały na zjazd, które zostały jednogłośnie przyjęte. Przedstawił również projekt  programu działania Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP na kolejną kadencję. Podczas posiedzenia zostały również omówione sprawy bieżące związane z działalnością gminnych jednostek OSP. Posiedzenie odbyło się 19 kwietnia.

OSP_1.jpeg