Jubileusz 10 lecia działalności DSS w Kamionku

Samorządowy Dom Spokojnej Starości Święta Barbara w Kamionku świętuje dziesięciolecie działalności. Podczas jubileuszowej konferencji dokonano nie tylko podsumowań, dyskutowano także o intensyfikacji kompleksowej opieki senioralnej.

Konferencję zainaugurował (21.04.) burmistrz Joachim Wojtala, który przedstawił historię powstania obiektu i cele jego działalności. - Staramy się być wierni ideałom jakie przyświecają działalności tej placówki. Koncentrujemy się na tym, aby mieszkańcy czuli się w Domu jak w wielkiej rodzinie, aby byli w nim szczęśliwi – podkreślił w swoim wystąpieniu burmistrz.

O wartościach  i aspektach duchowych dyskutowano także w części referatowej konferencji. Znalazły się w niej trzy wystąpienia: referat -  Integracja opieki zdrowotnej i społecznej szansą na stworzenie kompleksowej opieki senioralnej – wygłosił Mirosław Wójciak, Prezes Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., o tym - Jak żyć dłużej – mówił Kazimierz Łukawiecki, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach, a referat końcowy pt. - Regionalna polityka społeczna w obliczu starzejącej się populacji naszego Regionu – wygłosił Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego. Autorzy wystąpień przedstawili zagadnienia związane  z tworzeniem kompleksowej opieki senioralnej i opieki dziennej, czynnikach sprzyjających procesom regeneracyjnym organizmu oraz o nowych wyzwaniach z jakimi musi zmierzyć się regionalna polityka senioralna.

Burmistrz J. Wojtala, podsumowując dyskusję, podziękował wszystkim, którzy wspierali i wspierają działalność Domu Spokojnej Starości Święta Barbara oraz wszelkie działania w zakresie opieki senioralnej. Szczególne podziękowania skierował na ręce księdza arcybiskupa Alfonsa Nossola za współpracę z Caritas oraz dyrektora DSS Barbary Dołowicz. Burmistrz złożył także życzenia urodzinowe  mieszkance ośrodka Anieli Plucie, która obchodzi w dniu dzisiejszym 94. rocznicę urodzin.

Jubileuszowe życzenia przesłał również Biskup Opolski ks. prof. Andrzej Czaja, gratulacje przekazali również goście konferencji: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, w imieniu Wojewody Opolskiego, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Rutkowska, Mirosław Wójciak, Prezes Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., ks. dr Albert Glaeser, dyrektor ośrodka Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, w imieniu dyrektorów szkół – Krystyna Tupko i Tomasz Sochański, prezes Akademii Trzeciego Wieku Henryka Sadowska. W konferencji uczestniczył również dyrektor Rejonu Opolskiego Caritas ks. Rudolf Świerc, proboszcz gogolińskiej parafii ks. Aleksander Sydor, Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński oraz przedstawiciele władz samorządowych Krapkowic i Zdzieszowic, a także Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin Andrzej Balcerek, zasłużeni dla Gogolina oraz liczna grupa mieszkańców DSS – u.  Jubileuszowe wystąpienie przygotowała także dyrektor DSS.

W programie znalazła się także część artystyczna, wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Zespół Teatralny Gagatki, działający przy Domu Spokojnej Starości w Kamionku. Z okazji dziesięciolecia, w maju br. w ogrodzie DSS – u, zaplanowano  jubileuszowy festyn integracyjny z mieszkańcami Kamionka.