Staw w centrum wioski Izba Tradycji Ekomuzeum przy Szkole Podstawowej Głaz w centrum Kościół Ołtarz w kościele

Kamień Śląski siedzibą Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

W dniach 7-8 kwietnia 2016r. w województwie świętokrzyskim odbyło się dwudniowe spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), której od 2015r. przewodniczy Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Na siedzibę mającego wkrótce powstać Stowarzyszenia PSORW wybrany został Kamień Śląski.

Logo PSORW.png

Podczas części plenarnej spotkania dnia 7 kwietnia 2016r. członkowie PSORW zatwierdzili finalny etap prac dotyczących sformalizowania Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Omówiono projekt uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia, a także Statut Stowarzyszenia. Przedstawiciele samorządów z całej Polski dyskutowali nad siedzibą, mającego już wkrótce powstać Stowarzyszenia. W czasie dyskusji uczestnicy spotkania uznali, iż najlepszym miejscem na siedzibę Stowarzyszenia PSORW będzie Gmina Gogolin, która jest jednym z liderów Odnowy Wsi w kraju, a także posiada bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe oraz duży potencjał turystyczny.

W nawiązaniu do tego Burmistrz Gogolina zaproponował, aby to Kamień Śląski, który spełnia powyższe warunki, stał się „stolicą” PSORWu. Obecni na spotkaniu burmistrzowie oraz wójtowie przyjęli tę propozycję jednogłośnie. Kamień Śląski, kandydat do Sieci Najciekawszych Wsi, od 1999r. uczestniczy w programie Odnowa Wsi na terenie województwa opolskiego. W 2004r. był laureatem I miejsca konkursu „Piękna Wieś Opolska”, natomiast w 2012r. zdobył tytuł „Najpiękniejsza Wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”. W 2007r. w Kamieniu Śląskim odbył się VI Europejski Kongres Odnowy Wsi. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia PSORW nastąpi 9-10 maja br. w Międzylesiu (woj. dolnośląskie).

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

PSORW jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich w Polsce. Sieć działa od 2013 roku na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy 36 wójtami i burmistrzami z całej Polski. Sieć ma charakter otwarty i obecnie liczy 46 samorządów oraz 3 członków wspierających. 

Kluczowym projektem PSORW jest projekt "Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce".  Koncepcja utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) w Polsce została opracowana w 2012r. z inicjatywy ówczesnego Wojewody Opolskiego, Ryszarda Wilczyńskiego i ma swoje korzenie w Francji, gdzie poprzez stworzenie Sieci dążono do powstrzymania wyludnienia się wsi o znacznych walorach kulturowych. Stworzono Sieć, która skupiła miejscowości o wysokim potencjale społeczno-historycznym. Wsie pretendujące do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi muszą mieć odpowiednie walory, przede wszystkim zasób przestrzennej atrakcyjności wyrażający się pozytywnym wizerunkiem miejscowości, wg schematu „Wsie najciekawsze = budzące ciekawość = o wysokich walorach poznawczych”. Wartość podnoszą zabytki, zachowana dawna zabudowa zagrodowa czy specyficzny budulec i detal architektoniczny. Owa Sieć ma być markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców wsi.

Kamień Śląski, będący liderem wśród wiosek pretendujących do SNW, pokonał już znaczącą drogę do uczestnictwa w Sieci. Reprezentanci Kamienia Śląskiego Monika Buk, inspektor Urzędu Miejskiego oraz Zbigniew Kawa, lider programu Odnowa Wsi sołectwa Kamień Śląski uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w Starych Siołkowicach oraz Kamieniu Śląskim. Całość koordynował Krzysztof Reinert, pełniący funkcję Doradcy Burmistrza, a także koordynatora Programu Odnowy Wsi. 23 maja 2015r. w Raszowej odbyło się I Forum Sieci Najciekawszych Wsi, na którym nie zabrakło przedstawicieli Kamienia Śląskiego. Jednym z wymogów uczestnictwa w Sieci jest dysponowanie trasami turystycznymi. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie wytyczyli trzy trasy turystyczne prowadzące przez wieś („U św. Jacka, czyli w rodowej siedzibie Odrowążów”, „U św. Jacka, czyli leczymy ciało i duszę metodą ks. Sebastiana Kneippa”, „U św. Jacka, czyli w najpiękniejszej wsi”). A podczas warsztatów z ekspertami krajowymi wypracowano hasło Kamienia Śl. - „U św. Jacka odnowisz ciało i duszę”.

Kolejnym krokiem na drodze do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi było opracowanie tzw. Planu Działania. 25 sierpnia 2015r. Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) złożyło wniosek do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, pod tytułem: „Szkolenie i doradztwo na rzecz opracowania Planu Działania Sieci Najciekawszych Wsi dla 40 miejscowości” (w tym dla Kamienia Śląskiego). Grupą wykonawczą operacji był zespół ekspertów, który brał udział w pierwszym etapie realizowanego projektu FAPA koordynowanego przez Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), pt. „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce”.

W listopadzie 2015r. Kamień Śląski opracował taki Plan. Podczas szkolenia, które odbyło się 6 listopada 2015r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, eksperci (dr hab. Marcin Wójcik, prof. nadzw.- pracownik Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim, dr hab. inż. Sylwia Staszewska prof. nadzw. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierownik projektu), dr Konrad Czapiewski pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie oraz dr Krzysztof Janc pracownik Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego) wyjaśniali proces budowania Planów Działania, zwracając uwagę na ujęcie silnego wizerunku miejscowości, miejsc gastronomicznych, noclegowych, narrację czyli opowieść miejscowości oraz oddziaływanie miejscowości na zmysły i wyobraźnię turysty. Na spotkaniu obecne były Bronisława Sleziona, Sołtys wsi Kamień Śląski oraz Monika Buk, inspektor Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 12 listopada 2015r. odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej, którego celem było wypracowanie założeń Planu Działania. Plan został przesłany do ekspertów, a następnie podlegał merytorycznej ocenie, którą zobowiązany był dokonać członek PSORW pan Ryszard Wilczyński. Eksperci podjęli się poprawy Planów zgodnie z wytycznymi opiniodawcy. 

Strona internetowa Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi:

psorw.odnowawsi.pl

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Pogoda
29 listopada
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,48 PLN
1 CHF = 4,15 PLN
1 USD = 3,76 PLN