Ulica Pawła w Gogolinie będzie przebudowana

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Pawła w Gogolinie, pomiędzy drogą wojewódzką nr 409, a drogą gminną – ul. Szpitalną. W ramach inwestycji istniejąca droga z rozdzielającym pasem zieleni ulegnie rozbiórce, a następnie wybudowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z konieczną regulacją oraz korektą instalacji oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych i sieci telefonicznej z elementami uzbrojenia. Zostanie także wykonane oznakowanie pionowe i poziome, a wzdłuż drogi powstaną zatoki postojowe wyłożone kostką betonową oraz wymieniona zostanie nawierzchnia chodników.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie” wykona firma EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, która spośród 8 firm, które przystąpiły do przetargu, zaproponowała ofertę z najniższą ceną: 608 938,29 zł. Różnica pomiędzy najtańszą ofertą, a kosztorysową wartością robót, daje oszczędność prawie 485 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 lipca 2016 r.

ulica Pawla.jpeg