Kamień Śl.„stolicą” Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

W dniach 7-8 kwietnia 2016r. w województwie świętokrzyskim odbyło się dwudniowe spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), której od 2014r. przewodniczy Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

7 kwietnia 2016r. odbyło się Posiedzenia członków PSORW. Na zaproszenie Wójta Bielin Sławomira Kopacza do Gminy Bieliny przyjechało 50 przedstawicieli samorządów z całej Polski, w tym 27 burmistrzów, wójtów. W spotkaniu uczestniczył także ekspert PSORW Poseł Ryszard Wilczyński, kierownik projektu Sieci Najciekawszych Wsi dr inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Wojciech Buliński.

Część studyjna spotkania PSORW.

Uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić Osadę Średniowieczną w Gminie Bieliny, po której oprowadziła dyrektor Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich pani Anna Łubek. Rekonstrukcja średniowiecznej wioski – osady przypominającej słowiański gród – powstała w 2010 r. u stóp Świętego Krzyża. Dyrektor Anna Łubek opowiedziała o genezie powstania obiektu i projekcie, w ramach którego powstały obiekty w Hucie Szklanej. Budowa wioski średniowiecznej była elementem projektu „Restauracja zabytków Świętego Krzyża wraz z utworzeniem Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich”. W Izbie Dobrego Smaku uczestnicy spotkania mogli skosztować bielińskich produktów lokalnych. Następnie uczestnicy udali się do sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze, gdzie grupa powitana i oprowadzona została przez o. Sławomira Dworka OMI i o. Dariusza Malajkę OMI. Opactwo na Łysej Górze jako jedyne w Polsce stało się w okresie średniowiecza „narodowym” sanktuarium, w którym przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

Nowa gmina PSORW – Gmina Drzewica.

Podczas części plenarnej spotkania w poczet członków PSORW przyjęta została gmina Drzewica z woj. łódzkiego – 46 członek PSORW. Włodarz gminy Drzewica Burmistrz Janusz Reszelewski wniosek o przystąpienie do PSORW zgłosił po odbytej wizycie studyjnej do gminy Gogolin, dotyczącej polityki pro-rodzinnej i senioralnej. Zgodnie z wymogami Porozumienia PSORW rekomendacji o przystąpieniu gminy Drzewica do Sieci udzieliły dwie gminy założycielskie PSORW – gmina Sławno oraz gmina Żelechlinek. Podczas krótkiej Prezentacji Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica przedstawił swe dotychczasowe osiągnięcia oraz obszary, stanowiące platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Kamień Śląski „stolicą” Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

W dalszej części spotkania członkowie PSORW zatwierdzili finalny etap prac dotyczących sformalizowania Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Omówiono projekt uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia, a także Statut Stowarzyszenia. Przedstawiciele samorządów z całej Polski dyskutowali nad siedzibą, mającego już wkrótce powstać Stowarzyszenia. W czasie dyskusji uczestnicy spotkania uznali, iż najlepszym miejscem na siedzibę Stowarzyszenia PSORW będzie Gmina Gogolin, która jest jednym z liderów Odnowy Wsi w kraju, a także posiada bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe oraz duży potencjał turystyczny.

W nawiązaniu do tego Burmistrz Gogolina zaproponował, aby to Kamień Śląski, który spełnia powyższe warunki, stał się „stolicą” PSORWu. Obecni na spotkaniu burmistrzowie oraz wójtowie przyjęli tę propozycję jednogłośnie. Kamień Śląski, kandydat do Sieci Najciekawszych Wsi, od 1999r. uczestniczy w programie Odnowa Wsi na terenie województwa opolskiego. W 2004r. był laureatem I miejsca konkursu „Piękna Wieś Opolska”, natomiast w 2012r. zdobył tytuł „Najpiękniejsza Wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”. W 2007r. w Kamieniu Śląskim odbył się VI Europejski Kongres Odnowy Wsi. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia PSORW nastąpi 9-10 maja br. w Międzylesiu (woj. dolnośląskie).

Konferencja „Sieć Najciekawszych Wsi nową jakością w turystyce wiejskiej”.

Drugiego dnia spotkania PSORW, tj. 8 kwietnia br., w ramach VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, odbyła się w Centrum Kongresowym w Kielcach konferencja, poświęcona zagadnieniom powstającej Sieci Najciekawszych Wsi, kluczowego projektu koordynowanego przez Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczyło blisko 200 osób, na czele z włodarzami 47 gmin, których wioski ubiegają się o uczestnictwo w Sieci Najciekawszych Wsi, a także przedstawiciele Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

Wśród zaproszonych gości obecny byli także: Dyrektor Biura Pomocy Technicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Rodzik, Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego i Aktywizacji Zawodowej Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolnej MRiRW Elżbieta Karnafel-Wyka, Posłowie na Sejm RP oraz Senatorowie RP, a także Marszałkowie oraz Dyrektorzy Departamentów Rozwoju Wsi z terenu kraju. Obecni byli także eksperci pracujący nad SNW: dr inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Magdalena Dej, pracownik Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, przedstawiciele firmy Locativo sp. z o.o. z Krakowa Paweł Sawiński oraz Adam Kałucki oraz Marszałkowie i Dyrektorzy Departamentów Rozwoju Wsi
z terenu kraju. W spotkaniu uczestniczyli  również liderzy wiosek – kandydatów do SNW, którzy mieli okazję spotkać się z ekspertami, pracującymi nad Siecią.

 

 

Burmistrz Gogolina, Przewodniczący Prezydium PSORW Joachim Wojtala przypomniał w sposób chronologiczny o początkach, powstałej w 2013r. Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Wspomniał o istotnym wydarzeniu, jakim było w 2014r. podpisanie Porozumienia na rzecz utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Ekspert PSORW, Poseł Ryszard Wilczyński zauważył, iż jednym z celów SNW jest dążenie do ochronienia najcenniejszych wsi w Polsce pod względem zasobów kulturowych, krajobrazu i tradycyjnych wiejskich wartości. Przypomniał, iż SNW adresowana jest do społeczności lokalnych i władz gminnych wsi o najcenniejszych walorach, które uświadamiają sobie wartość tych zasobów oraz potrafią o nich atrakcyjnie opowiedzieć i je odpowiednio udostępnić. Dr inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu omówiła proces tworzenia SNW, zarówno etapy zrealizowane jak i przyszłe projekty. Dr Magdalena Dej nawiązała do sieciowania produktu turystycznego, jakim ma być w przyszłości SNW, czyli skomercjalizowana oferta, oparta o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi i obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę). Członek Prezydium PSORW Marek Chmielewski w podsumowaniu zauważył, iż SNW znajduje się na „ostatniej prostej” na drodze do pierwszych certyfikacji. Na zakończenie konferencji przekazano informację, iż na jesień br. planowane są warsztaty dla poszczególnych wiosek, kandydujących do SNW, które mają szanse zostać scertyfikowane już w 2017r.

Do Sieci Najciekawszych Wsi z województwa opolskiego ubiegają się następujące miejscowości: Kamień Śląski (gmina Gogolin), Stare Siołkowice oraz Karłowice (gmina Popielów), Góra Św. Anny oraz Raszowa (gmina Leśnica), Jemielnica (gmina Jemielnica), Zagwiździe (gmina Murów), Pawłowice (gmina Gorzów Śląski), Racławice Śląskie (gmina Głogówek), Różyna (gmina Lewin Brzeski), Maciejów (gmina Kluczbork) oraz Pokój (gmina Pokój).