Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Ogłoszenie

W dniu 25.04.2016 (poniedziałek) o godzinie 1930  odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek w Niepublicznym Przedszkolu w Kamionku.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Wybór sekretarza zebrania

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2015

6. Przedstawienie informacji dodatkowej za rok 2015

7. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej

8. Omówienie działalności przedszkola i Stowarzyszenia na rok 2016

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie zebrania

Pogoda
03 grudnia
czwartek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,46 PLN
1 CHF = 4,11 PLN
1 USD = 3,70 PLN