Promowali gminę na Międzynarodowych Targach

Na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, Gmina Gogolin uczestniczyła w  VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. Gmina prezentowała swoja ofertę z austriackim partnerem.

Podczas trzydniowej imprezy (8 – 10.04.), która odbyła się  w ośrodku wystawienniczym Targi Kielce SA, Gmina Gogolin prezentowała głównie swoją ofertę turystyczno - rekreacyjną, a szczególnie agroturystykę. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a odwiedzający mogli na nim spróbować także tradycyjnego gogolińskiego kołocza. Szacuje się, że Targi odwiedziło ok. 20 tys. osób.  

Targi stanowiły część wielkiego przedsięwzięcia mającego na celu dyskusję na temat kondycji i oferty polskiej wsi. Imprezie towarzyszyło „Międzynarodowe Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki” oraz konferencja „Sieć Najciekawszych Wsi Nową Jakością w Turystyce Wiejskiej” w której uczestniczył Przewodniczący Prezydium Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, burmistrz Joachim Wojtala, gminny koordynator Programu „Odnowa Wsi” Krzysztof Reinert oraz Monika Buk, kierująca sekretariatem PSORW. Już w pierwszym dniu stoiska targowe odwiedził Minister Sportu i Turystyki, parlamentarzyści i samorządowcy, m.in. poseł Ryszard Wilczyński oraz wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka. W targach uczestniczyła również partnerska Gmina Gniewino, reprezentująca Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, organizację w której aktywnie działa również Gmina Gogolin.

Organizację ARGE reprezentowała Beate Schrank, która promowała  nowy projekt „European Rural Benefits Innovation 2020” (Korzyści z innowacji na obszarach wiejskich), wsparty przez Unię Europejską.  W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano różnorodne, międzynarodowe działania promujące cele ARGE. – Działania podejmowane w ramach tego projektu powinny dać odpowiedź na pytanie - jak ważna jest działalność na rzecz wsi, jej rozwoju, a szczególnie działania mające na celu zachowanie dziedzictwa wsi – podkreśla B. Schrank.

Warto dodać, iż Gmina Gogolin, otrzymała w 2014 r. Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, i od wielu lat bardzo aktywnie wdraża Program „Odnowa Wsi”. Gmina jest również członkiem organizacji Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, Województwo Opolskie jest natomiast członkiem ARGE.