I Forum Klas Mundurowych Województwa Opolskiego

8 kwietnia w Gogolinie odbyło się I Forum Klas Mundurowych Województwa Opolskiego, połączone z II Opolskim Przeglądem Musztry Klas o Profilu Mundurowym. Dyrektorzy, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie szkół z województwa opolskiego wysłuchali siedem prelekcji, dotyczących m.in. szkolnictwa wojskowego, innowacji pedagogicznych oraz naboru do wojska.

W konferencji, która odbyła się w Gminnym Centrum Kultury udział wzięli: Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, ks. Aleksander Sydor, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, Waltrauda Wicher – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, Tadeusz Byrski z Gminnego Centrum Reagowania, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek, nauczyciele i uczniowie klas policyjnych, strażackich, wojskowych i mundurowych szkół ponadgimnazjalnych w Chróścinie, Dobrodzieniu, Głubczycach, Głogówku, Głuchołazach, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Prudniku, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Prószkowie, Kędzierzynie – Koźlu oraz Gogolinie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu i w Katowicach, Straży Granicznej w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,  Straży Miejskiej w Krapkowicach oraz Gogolinie, 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz prezesi lokalnych przedsiębiorstw.

Gości powitali: Violeta Zajączkowska oraz Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, który wyraził radość, iż to właśnie w Gogolinie odbywa się pierwsze Forum Klas Mundurowych Województwa Opolskiego i podziękował za przyjęcie zaproszenia. W dalszej części referaty wygłosili: Piotr Łaba – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, Wacław Wójcik z Kuratorium Oświaty w Katowicach, mjr Dariusz Chądziński z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, ppłk dypl. Stanisław Maksymowicz z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, kpt Lucjan Lubaszka z PSP w Krapkowicach, mjr Wojciech Czerechowski z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz ppłk Piotr Bawoł z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Występy artystyczne przygotowała utalentowana młodzież z Zespołu Szkół w Gogolinie, która jak zwykle znakomicie zaprezentowała przeboje muzyki rozrywkowej oraz utwór grany na bębnach afrykańskich.  

Po części oficjalnej uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście przemaszerowali ulicami Gogolina, udając się na boisko sportowe przy Zespole Szkół. Marszowi przewodniczyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu. Na placu przed budynkiem ZS, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście, odśpiewano Hymn Polski, a w ramach projektu „Katyń – pamiętamy” wnuk podpułkownika Antoniego Hajzika, zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD w Katyniu w roku 1940, zasadził Dąb Pamięci. W dalszej części, odbył się II Opolski Przegląd Musztry Klas o Profilu Mundurowym, podczas którego drużyny prezentowały się w 3 różnych konkurencjach: programie obowiązkowym, obejmującym umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP; programie dowolnym musztry paradnej oraz w konkursie piosenki marszowej.