Spotkanie samorządowe Gogolin - Powiat Krapkowicki

Z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, w porozumieniu ze Starostą Krapkowickim, w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, 5 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie burmistrza z Członkami Zarządu Powiatu Krapkowickiego, dotyczące możliwości podjęcia wspólnych działań inwestycyjnych. W spotkaniu uczestniczyli, ze strony Powiatu Krapkowickiego: Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki, Sabina Gorzkulla – Kotzot – Wicestarosta Krapkowicki, Wojciech Kowalski – Członek Zarządu Powiatu Krapkowickiego i Józef Bukowiński – Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego, ze strony Urzędu Miejskiego w Gogolinie: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy Gogolin Bogusław Leśkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok oraz Doradca Burmistrza Krzysztof Reinert.

Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz omówił temat budowy obwodnicy Malni i Choruli oraz kwestię skomunikowania terenów inwestycyjnych w specjalnej strefie ekonomicznej w Gogolinie – Karłubcu, poprzez budowę obwodnicy Gogolina – Karłubca. Burmistrz przedstawił propozycję wspólnej inwestycji budowy obwodnicy Gogolina – Karłubca, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, wraz z możliwością uporządkowania spraw związanych z zarządzaniem dróg (Powiat Krapkowicki byłby właścicielem nowo wybudowanego odcinka obwodnicy, a Gmina Gogolin przejęłaby obecny odcinek ul. Kamiennej oraz ul. Malińskiej). Gmina Gogolin posiada już pełną dokumentację, wartość kosztorysowa inwestycji to 3 mln 600 tysięcy złotych, bez wykupu gruntów, które szacuje się na ok. 500 tys. W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” możliwe jest uzyskanie zwrotu 50% kosztów. Gmina Gogolin gotowa jest partycypować w inwestycji, pokrywając wkład finansowy powiatu.

Burmistrz przedstawił również przed jakimi drogowymi wyzwaniami stanie samorząd Gminy Gogolin oraz Powiatu Krapkowickiego, w związku z realizacją dwóch dużych inwestycji w Kamieniu Śląskim: toru wyścigowego oraz pola golfowego. Burmistrz zaproponował, by w celu udrożnienia ruchu drogowego oraz odciążenia częściowo centrum miejscowości od przejazdu samochodów osobowych i wielkogabarytowych, przebudować ul. Parkową w Kamieniu Śląskim. 300 metrowy odcinek ul. Parkowej zostanie przebudowany, poprzez poszerzenie drogi i wybudowanie chodnika. Tak zrealizowana inwestycja spowoduje, że ruch samochodowy, np. podczas dużych imprez i wydarzeń, będzie odbywał się bezpośrednio na płytę lotniska.  

Poinformował także o planowanej budowie wiaduktu i tunelu dla pieszych, a Doradca Burmistrza Krzysztof Reinert o Centrum Przesiadkowym w Gogolinie. Poruszono też temat organizacji transportu zbiorowego na terenie powiatu krapkowickiego oraz kwestię bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza osób starszych i matek z dziećmi w ciągu ul. Ligonia, od Powstańców do PKS.

Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla – Kotzot poinformowała na jakim etapie jest budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Gogolin – Górażdże – Kamień Śląski. Inwestycja ta zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Starosta Maciej Sonik zadeklarował natomiast, iż Zarząd Powiatu Krapkowickiego ustosunkuje się do omówionych podczas spotkania wniosków. Kolejne spotkanie w tej sprawie wstępnie ustalono na 12 kwietnia 2016 r., podczas którego samorząd Powiatu Krapkowickiego ustosunkuje się do omawianych przedsięwzięć i przedstawi swoje stanowisko.