Europejskie Spotkanie Miast Partnerskich

Europejskie spotkanie miast.jpeg

 

W dniach 21 do 25 lipca 2005 r. odbyło się w Schongau Europejskie Spotkanie Miast Partnerskich. Z okazji tej uroczystości do Schongau przyjechało 76 gości z Abingdon (Wielka Brytania), Colmar (Francja), Lucca (Włochy), Sint-Niklaas (Belgia) oraz z Gogolina. W skład 60 osobowej grupy gogolińskiej weszły: oficjalna delegacja samorządu gminnego z Burmistrzem Joachimem Wojtalą na czele, zespoły „Szwarne Dziołchy” i „Aksamitki”, przedstawiciele gminnych stowarzyszeń pozarządowych oraz  twórcy ludowi, którzy swoje arcydzieła prezentowali na specjalnym  stoisku promocyjnym.

 

Europejskie spotkanie miast 2.jpeg

 

Europejskie spotkanie miast 3.jpeg

 

W piątek wieczorem,  na Marienplatz oraz w namiocie występowały „Szwarne Dziołchy” oraz „Aksamitki”,  zostały bardzo gorąco przyjęte przez mieszkańców Schongau. W tym samym czasie zgromadzeni częstowani byli kołaczem z piekarni Państwa Beate i Lutz Zimmermann oraz na specjalnie przygotowanym stoisku, mogli zapoznać się z twórczością ludową artystów z terenu naszej gminy. Mieszkańcy Schongau mieli możliwość złożenia w tym czasie drobnych datków na stoisku z kołaczem, co przyniosło dochód w wysokości 300,44 euro, które po rozliczeniu stoisk przekazane zostaną na cele charytatywne. W namiocie delegacja, w skład której weszli Sybila Mariola, Edeltrauda i Rudolf Bekiesz oraz pan burmistrz Joachim Wojtala przekazała 2 Korony Żniwne na ręce burmistrza Schongau pana Dr Friedricha Zellera oraz starosty powiatu Weilheim-Schongau pana Luitpolda Brauna. Korony te zostały przekazane w dowód uznania za zasługi dla rozwoju oraz zacieśniani kontaktów partnerskich pomiędzy Gminą Gogolin i Miastem Schongau.

 

Europejskie spotkanie miast 4.jpeg

 

Europejskie spotkanie miast 5.jpeg

 

W niedzielę goście wraz z rodzinami, u których byli zakwaterowani zwiedzili w muzeum miejskim wystawę zdjęć artysty Romana Hlawacza, prezentującą na 32 fotografiach gminę Gogolin. Ostatnim punktem było zwiedzenie nowo wyremontowanego przedszkola prowadzonego przez Caritas w Schongau, do którego uczęszcza 75 dzieci w wieku 3-5 lat. Dało to możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem tych placówek poza granicami naszego kraju i wymianę doświadczeń z dyrektorem przedszkola.

 

Europejskie spotkanie miast 6.jpeg