Tulipany Narodowego Dnia Życia dla Gminy Gogolin

W Opolu w trakcie uroczystej Gali wręczono po raz pierwszy Opolskie Tulipany Narodowego Dnia Życia. W kategorii „Samorząd” statuetka została przyznana Gminie Gogolin za aktywną politykę wspierania rodziny.

Uroczystość wręczenia statuetek Tulipanów Narodowego Dnia Życia odbyła się w Opolskim Ratuszu w sali Karola Musioła w poniedziałek 4.04.2016r. a nagrodę odebrali Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Olczyk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia Andrzej Mrowiec.

Fundacja Narodowego Dnia Życia oraz Forum Inicjatyw Społecznych doceniły w szczególności działalność prorodzinną samorządu Gogolina w zakresie udzielanych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz dopłaty do żłobków, klubów malucha i opiekunek do dzieci. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Kurii Diecezjalnej w Opolu. Statuetki Tulipanów wręczał Jacek Sapa, Prezes Zarządu i Założyciel Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Doceniono także inne instytucje i osoby. W kategorii „Dziennikarz”  statuetkę wręczono dziennikarce Danucie Starzec, która od wielu lat, najpierw w Radiu Opole a obecnie w Radiu Doxa prowadzi audycje z ludźmi uzależnionymi. W kategorii „Dzieło kultury” nagrodę przyznano artystom Małgorzacie Pizio-Domicz i Antoniemu Domiczowi za projekt Symbolicznego Grobu Dziecka Utraconego, który mieści się na Górze Świętej Anny. W kategorii „inicjatywa społeczna” nagrodzono Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie za otwarcie w 2015 roku Przedszkola „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjno-opiekuńczymi.

 

 

Tulipany Narodowego Dnia Życia przyznaje się od sześciu lat. W województwie opolskim w tym roku wręczono je po raz pierwszy. Fundacja Narodowego Dnia Życia powstała w 2009 roku, aby skutecznie promować wartość rodziny i wspierać ją rozwiązaniami, które tworzą przyjazne warunki dla pełnienia jej naturalnych funkcji. Narodowy Dzień Życia, ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Święto to ma na celu propagowanie wartości i odpowiedzialności za rodzinę. W tym roku przyświecało mu motto „Naturalnie rodzina”.