Wystawa obrazów z Gniewina w Gminnym Centrum Kultury

Poszerza się współpraca Gminy Gogolin z Gminą Gniewino.  W najbliższych dniach, w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie, będzie można oglądać prace plastyczne gniewińskich artystów. W ramach wymiany, do partnerskiej gminy trafi wystawa fotograficzna promująca gminę Gogolin.

Nie jest to pierwsza wspólna inicjatywa kulturalna. Warto przypomnieć, iż w ubiegłym roku na gogolińskiej scenie wystąpił Zespół Folklorystyczny „Nadolanie”, tym razem zaprezentuje się środowisko plastyków zrzeszone w Stowarzyszeniu Artystów Niezależnych „Amarant”. Piękne obrazy olejne, pastele, grafiki i fotografie przywieźli do Gogolina przedstawiciele tego kręgu: Jacek Gorzawski i Marcin Smarzyński oraz Ryszard Loewnau, działacz związany z branżą turystyczną. Delegacji przewodniczył Waldemar Szczypior, dyrektor Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, a jednocześnie – kapelmistrz miejscowej Gminnej Orkiestry Dętej.

Członkowie delegacji, podczas dwudniowego pobytu spotkali się (30-31.03.) z burmistrzem Joachimem Wojtalą, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Iwoną Cimek oraz naczelnikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnoldem Joszko. Rozmawiano przede wszystkim o dalszej wymianie kulturalnej. Członkowie delegacji zapoznali się również z obiektami, gdzie można byłoby realizować kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Waldemar Szczypior, dyrektor Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie: Bardzo się cieszę, że prace naszych artystów będą eksponowane w Gogolinie. Współpraca kulturalna bardzo wzmacnia współpracę samorządową… Do Gogolina przywieźliśmy 52 prace plastyczne, które powstały w środowisku twórców niezależnych zrzeszonych w stowarzyszeniu „Amarant”. Nasze lokalne środowisko artystyczne jest bardzo prężne, w ubiegłym roku powstała w Gniewinie Galeria Sztuki Współczesnej „Stolemowie Kultury”, gdzie eksponowane są prace naszych artystów. Siedzibą galerii jest wieża widokowa „Kaszubskie Oko”, miejsce znakomite, odwiedzane przez rzesze turystów. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Jacek Gorzawski, twórca i działacz kulturalny. Z jego inicjatywy powstało również stowarzyszenie „Amarant”, które zrzesza nie tylko lokalnych twórców, ale również artystów  tworzących za granicą.  

Nazwa „Stolemowie Kultury” jest nawiązaniem do legendarnych kaszubskich olbrzymów. Pozostały po nich głazy, czyli „stolemowe kamienie”, oni też uformowali krajobraz Kaszub. Kaszubi „stolemami” nazywają też ludzi silnych duchem, niezłomnych, ale też ludzi twórczych. Nazwa naszej galerii nawiązuje właśnie do tej symboliki…

Gniewino_obrazy_net.jpeg