Burmistrz z prelekcją na międzynarodowej konferencji

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Demograficznej, która odbyła się 21 marca w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu, z inicjatywy europosłanki Danuty Jazłowieckiej. W konferencji uczestniczyli również  naukowcy, europosłowie zasiadający w komisji zatrudnienia w Parlamencie Europejskim, przedsiębiorcy oraz samorządowcy. Gościem honorowym konferencji była prof. Ursula Staudinger z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku – lider wśród światowych badaczy na polu długotrwałego rozwoju oraz starzenia się.

Uczestnicząc w panelu dyskusyjnym pn. „W odpowiedzi na wyzwania demograficzne: aktywna polityka społeczna w kraju i regionie (polityka senioralna, zatrudnienia, prorodzinna, rynek pracy), Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił prezentację wprowadzającą do debaty, przybliżając zebranym temat „Aktywnej polityki społecznej w Gminie Gogolin”. Jak powiedział moderator panelu Krzysztof Zyzik – Redaktor Naczelny Nowej Trybuny Opolskiej, Gmina Gogolin „w sposób absolutnie modelowy odpowiada na wszystkie wyzwania, związane ze zmieniającą się demografią”.

 

 

Burmistrz Gogolin zaprezentował działania samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania depopulacji i stwarzania godnych warunków życia osobom starszym. W dużej mierze burmistrz skupił się na gogolińskiej polityce senioralnej, która w Gminie Gogolin jest systematycznie rozwijana i dostosowywana do aktualnych potrzeb osób starszych. Burmistrz przybliżył słuchaczom takie inicjatywy jak: „Informator aktywnego seniora” oraz Koperta na Jesień Życia, projekt „Pokolenie+”, realizowany w ramach grantu Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie” oraz funkcjonowanie Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. Poruszone zostały również tematy związane z wyrównywaniem szans i integracją osób niepełnosprawnych w Gminie Gogolin oraz pomysły samorządu na wzmocnienie rodziny poprzez systemową profilaktykę oraz opiekę nad dzieckiem i rodziną.

Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne, podczas których podejmowane były tematy dzietności, hamowania depopulacji oraz zagospodarowania osób starszych. Podczas pierwszego panelu, zatytułowanego „Zmiany demograficzne w Europie, a rynek pracy”, dyskutanci zastanawiali się m.in. w jaki sposób rząd, samorząd i biznes mogą wpływać na dzietność oraz nad przyczyną tego, iż obecnie mamy jeden z najniższych wskaźników dzietności, przy jednoczesnych najwyższych wskaźnikach życia w kraju. Referat wprowadzający wygłosiła prof. Ursula Staudinger, przytaczając tezę, iż życie ludzkie wydłużyło się o 25 lat, stwierdziła, że wiąże się z tym nowy problem: pozytywnego wykorzystywania potencjału osób starszych. Według badaczki, we wszystkich dziedzinach życia, osoby starsze powinny dążyć do samokształcenia i rozwoju.