Eliminacje gminne konkursu wiedzy pożarniczej

22 marca 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W konkursie wzięło udział 18 uczestników ze szkół podstawowych z terenu gminy Gogolin, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Dwie najlepsze osoby w każdej z kategorii po teście pytań i egzaminie ustnym awansowały do kolejnego etapu - szczebla powiatowego. Ponadto laureaci otrzymali od Burmistrza Gogolina dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyniki przedstawiają się następująco:

kategoria szkoły podstawowe

1 miejsce - Patryk Szneider SPSP Górażdże

2 miejsce - Dawid Radajewski PSP 2 Gogolin

kategoria gimnazjum

1 miejsce - Marcin Mager  ZS Gogolin

2 miejsce - Szymon Buk  ZS Gogolin

kategoria szkoły ponadgimnazjalne

1 miejsce - Dariusz Ściebura  LO ZS Gogolin

2 miejsce - Patryk Pietruszka  LO ZS Gogolin