Honorowy obywatel

Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Gogolina jest szczególnym wyrazem uhonorowania osoby za zasługi na rzecz miasta. Tytuł ten może być nadanym osobom niezamieszkałym w Gogolinie, obywatelom Polski, jak i cudzoziemcom. Przyznaje go Rada Miejska Gminy Gogolin za wybitne zasługi na rzecz miasta, wpływające na jego rozwój, wzbogacające wszechstronnie rozwój (od przemysłu, budownictwa, służby zdrowia, po naukę, kulturę). Tytułem tym uhonorowano w roku 1994 Burmistrza Miasta Schongau, pana Luitpolda Brauna.

Symbolem Gogolina Karolinka, toteż nie powinien dziwić fakt, iż właśnie w tym mieście za szczególne zasługi można zostać uhonorowanym sympatyczną i piękna statuetką "Karolinki". Honorowa nagroda statuetki "Karolinki" przyznawana może być osobom, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do wzbogacenia dorobku naszej gminy, a w szczególności za inicjowanie, nawiązanie i umacnianie partnerskich i przyjacielskich kontaktów Gogolina z innymi miastami, za pomnażanie wartości kulturowych
 i socjalnych w duchu myśli europejskiej, oraz za szczególne osiągnięcia na niwie oświaty, kultury i sportu. Ponadto za pomnażanie dorobku gospodarczego naszej gminy oraz za działalność charytatywną i ofiarne niesienia pomocy drugiemu człowiekowi
z narażeniem własnego życia.

Nagrodę honorową nadawała kapituła powołana przez Zarząd Gminy Gogolin. W roku 1998 Statuetką "Karolinki" uhonorowano Burmistrza Miasta Schongau, pana Liutpolda Brauna. Nagrodę tę otrzymali również: ks. Rodolf Hoffman - Proboszcz Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Obrowcu; pan Norbert Lysek - długoletni Dyrektor Śląskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP S.A., urodzony w Kamieniu Śląskim; pani Christel Wezler - mieszkanka partnerskiego miasta Schongau, aktywistka społeczna, bezgranicznie oddana pomocy drugiemu człowiekowi oraz biednym dzieciom; pan Heinrich Forster - radny Rady Miejskiej Schongau - organizator pomocy poszkodowanym mieszkańcom naszej Gminy podczas tragicznej powodzi w lipcu 1997 roku; pan Norbert Urbaniec - radny i Burmistrz Gogolina przez trzy kadencje; pan Andrzej Balcerek - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.

W 1999 roku statuetkę otrzymali: pani Maria Urbaniec - radna I i II kadencji Rady Miejskiej w Gogolinie, radna Sejmiku Samorządowego, Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Gogolinie, pan Jacek Morawiec - prywatny przedsiębiorca z Kamienia Śląskiego, radny II kadencji Rady Miejskiej w Gogolinie; pan Zbigniew Sieńczak - prywatny przedsiębiorca z Gogolina; pan Ryszard Szczepanek - prywatny przedsiębiorca z Krapkowic; pan Józef  Sojka - prywatny przedsiębiorca z Izbicka; pan Czesław Sokalski - znakomity muzyk, aranżer z Opola.

W 2000 roku odznaczono pana Herberta Grzesicę - radnego I, II i II kadencji Rady Miejskiej w Gogolinie i Bogusława Syczyńskiego - prywatnego przedsiębiorcę z Czarnowąs k. Opola.

W 2001 roku honorową nagrodę otrzymały następujące osoby: pani Adela Dyga - animatorka z Gogolina, pan Friedrich Zeller - Burmistrz Schongau oraz dr Hermann Vogler - przyjaciel Gogolina, mieszkaniec Schongau.

W roku 2002 odznaczenie otrzymały panie: Bronisława Kałuża - radna I i II kadencji Rady Miejskiej w Gogolinie oraz w tym samym czasie sołtys wsi Kamień Śląski i Henryka Sadowska - Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gogolinie oraz pan Bernard Kipka - radny I, II i III kadencji Rady Miejskiej w Gogolinie, społecznik