V Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

17 marca w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się V Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli: 8 członków rady, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk, dyrektor Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku Barbara Dołowicz oraz Piotr Giecewicz z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie.

W pierwszej kolejności Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Jan Nadbrzeżny przedstawił sprawozdanie z działalności rady w okresie od 11.12.2015 r. do 17.03.2016 r. W ramach punktu doradztwa dla seniorów, który działa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie, odnotowano w tym czasie cztery wizyty seniorów podczas dyżuru p. Danieli Brüll (04.01.2016 r.) oraz p. Henryki Sadowskiej (16.02.2016r.). W okresie sprawozdawczym odbyły się również spotkania opłatkowe zorganizowane przez Kluby Seniora i Akademię Trzeciego Wieku, rady sołeckie i parafialne oraz mniejszość niemiecką.  Odbyło się również spotkaniu konsultacyjne w „Klubie Labirynt”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów: Marta Wiora, Jerzy Długosz, Dariusz Wandrowski, Zdzisław Zinczyn oraz Jan Nadbrzeżny. Członkowie rady rozmawiali o sposobach integrowania i usprawniania seniorów oraz przygotowali zestaw propozycji imprez rekreacyjno-sportowych dla seniorów w 2016 r., który został omówiony podczas posiedzenia. Henryka Sadowska zaproponowała, by w ramach IV Marszu Nordic Walking Studentów Akademii Trzeciego Wieku, zorganizować wspólny marsz dla wszystkich seniorów z całej Gminy Gogolin na Górę Świętej Anny. Omówiono także pomysł Dariusza Wandrowskiego, dotyczący organizacji spływu kajakowego.

W dalszej części posiedzenia, głos zabrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który przedstawił zebranym propozycje imprez sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalnych, skierowanych do seniorów. W 2016r. zorganizowana zostanie m.in. „seniorada”, czyli trzydniowe święto seniorów oraz „Owocowe Święto”. W kwietniu przeprowadzona zostanie natomiast akcja prozdrowotna, promująca regularne pomiary ciśnienia tętniczego.  Piotr Giecewicz z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji poinformował zebranych o akcji „Gogolin biega” i zachęcił seniorów do aktywnego uczestnictwa w poniedziałkowych treningach, które są indywidualnie dostosowane do kondycji fizycznej osoby trenującej. W związku z jubileuszem 10- lecia działalności Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, dyrektor Barbara Dołowicz przedstawiła propozycję organizacji majówki. Na zakończenie, członkowie rady zadeklarowali analizę wszystkich propozycji, jakie padły podczas V posiedzenia i organizację spotkania roboczego, podczas którego zostanie ustalony dokładny harmonogram i program wydarzeń.