O gminie Gogolin

Gmina Gogolin to miasto z dwiema dzielnicami i dziewięcioma sołectwami, malowniczo położona w sercu Opolszczyzny, zamieszkana przez prawie 13 tysięcy osób. Bliskość autostrady A4, doskonale położone tereny inwestycyjne objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej oraz rozwinięty przemysł cementowo – wapienniczy i chemiczno – poligraficzny pozwalają na prężny rozwój gospodarczy.

Sam Gogolin to młode miasto. Prawa miejskie uzyskał w 1967 roku, a w 2017 obchodził dwa jubileusze – 50. rocznicę nadania praw miejskich oraz jubileusz 50 – lecia odsłonięcia pomnika Karolinki i Karlika – symbolu Ziemi Gogolińskiej. Gogolin to gmina o rolniczej i przemysłowej historii – miejscowość przez wieki była ważnym ośrodkiem przemysłowym w Polsce, a obecnie działa tu największa w Europie cementownia oraz najnowocześniejszy zakład produkcji wapna. Nierozerwalnie łączą się tu rozwój społeczno – gospodarczy, poszanowanie tradycji i lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz dbałość o środowisko naturalne.

Herb miasta Gogolina stanowią trzy nieodłącznie związane z historia, tradycją i współczesnością tego miejsca elementy.

 

herb.png

 

Elementy, o których mowa powyżej to: piec wapienny, pomnik Karolinki oraz kłosy zboża. W jakiejkolwiek by nie ustawiać je kolejności, każdy z nich jest ważny, każdy z nich ma swoje symboliczne znaczenie, a całości dopełniają one razem, mówiąc wiele o ludziach i miejscu w którym przyszło im żyć i pracować.

Symboliczne przesłanie zawarte w elementach tworzących herb jest następująca:

piec wapienny -  jest odnośnikiem do przemysłu wapienniczego, które w znacznej mierze przyczynił się do rozwoju i rozkwitu miasta,

pomnik Karolinki i Karlika – będący symbolem Śląskiej Pieśni ludowej, która odegrała ważną rolę w procesie zachowania języka polskiego na Ziemi Piastowskiej,

łany zboża w kolorze żółtym – odpowiednik dojrzałego łanu zboża, symbol rozwoju, gospodarności i dostatku mieszkańców miasta.

Symboliczne są również w swojej wymowie kolory, biały i czerwonym które nawiązują do barw narodowych.

Umocowanie prawne dotyczące herbu to UCHWAŁA Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gogolinie z dnia 24 maja 1987 roku w sprawie ustanowienia herbu dla miasta Gogolina.

Na bazie kolorystyki herbu miasta Gogolin powstała jego trójkolorowa czerwono - żółto - biała flaga miasta, którą można zobaczyć na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gogolinie i w innych punktach miasta.

 

flaga Gogolina.jpeg