V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

 

10 marca 2016 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyła się V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, w której uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Łukasz Wojtkiewicz. W spotkaniu udział wziął również ks. Marek Sobotta – wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, gdyż najważniejszym tematem omawianym podczas sesji były zbliżające się obchody Światowych Dni Młodzieży.

W pierwszej kolejności radni bez uwag przyjęli sprawozdanie Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie z działalności międzysesyjnej w okresie od 10.02.2015 r. – 10.03.2016 r. W tym okresie radni zorganizowali m.in. zbiórkę na rzecz Domu Dziecka w Opolu, która nadal będzie kontynuowana, a także podjęli próbę współutworzenia grupy wolontariuszy, pomagających w nauce dzieciom i młodzieży ze świetlicy środowiskowej w Gogolinie. 

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękował radnym za dotychczasowe działania i zaangażowanie, a przede wszystkim za odpowiedzialne podejście do realizacji zamierzonych zadań. Zwrócił również uwagę na otwartość i wrażliwość młodych rajców, którzy żywo angażują się w wolontariat, co przynosi wymierne i widoczne efekty.

Głównym tematem omawianym podczas sesji, było omówienie wstępnego programu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także gogolińskiej propozycji obchodów, zaplanowanych w dniach 20 – 25.07, a także 31 lipca. Burmistrz Gogolina zachęcił radnych do aktywnego udziału w uroczystościach i wydarzeniach oraz do rozpropagowanie programu  w środowisku młodzieży. Omówiono również kwestię zaangażowania się Młodzieżowej Rady Miejskiej w organizację ewentualnego pobytu grupy młodzieży na terenie Gminy Gogolin, tak, by jak najlepiej zaprezentować bogactwo kulturowe Ziemi Gogolińskiej. 

Burmistrz przedstawił również wakacyjny program artystyczny, zapewniając, że podejmowane na Placu Benedyktyńskim działania będą dedykowane również ludziom młodym. W związku z obchodami 50-lecia uzyskania przez Gogolin praw miejskich, które przypadają w roku 2017, Burmistrz zwrócił się z propozycją do radnych, aby stworzyli koncepcję jednego z wydarzeń kulturalnych, promującego to ważne dla Gogolina święta. Młodzieżowa Rada Miejska w Gogolinie przedstawi swoją wizję obchodów na przełomie września i października 2016.