Program Współpracy Transgranicznej CZ-PL 2011

Polsko-Czeskie impresje fotograficzne

Baner ogólny2.jpeg

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Polsko-Czeskie impresje fotograficzne” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu przeprowadzono cztery spotkania fotografików z Polski i Czech. Pierwsze warsztaty fotograficzne odbyły się w dniach w dniach 26-28.08.2011r. w Kamieniu Śląskim. W trakcie tych warsztatów uczestnicy wzięli udział w tradycyjnych obchodach święta plonów w Gogolinie. Kolejne dwa spotkania odbyły się w dniach 9-11.09.2011r. oraz 21-23.10.2011 w Jablunkovie. W czasie tych spotkań uczestnicy mieli możliwość kontaktu m.in. z przyrodą okolic Jablunkova, którą poznawali w czasie długich wędrówek po okolicznych wzgórzach. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniach 4-6.11.2011r. w Kamieniu Śląskim, podczas którego uczestnicy dokonali podsumowania spotkań oraz wyrazili chęć kontynuacji formuły warsztatów fotograficznych bądź to w formie zorganizowanej, bądź też indywidualnej.

Foto1.jpeg Foto2.jpeg Foto3.jpeg Foto4.jpeg

Foto5.jpeg Foto6.jpeg Foto7.jpeg Foto8.jpeg

W trakcie warsztatów fotograficy doskonalili swój kunszt pod okiem profesjonalnego instruktora oraz poznawali Gogolin i Jablunkov.

W ramach projektu zorganizowano również dwie wystawy fotograficzne oraz wydano przewodnik turystyczny.
 
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 12.260,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 10.417,57EURO (84,97%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 1.225,02 EURO (9,99%)
 

Razem bezpieczniej - Uczmy się od siebie

Baner ogólny2.jpeg

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Razem bezpieczniej - Uczmy się od siebie” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu zaplanowano dwa spotkania dla osób zaangażowanych w sprawy zarzadzania kryzysowego w Gogolinie i Jablunkovie. Pierwsze z planowanych spotkań odbyło się w dniach 22-23.09.2011r. w Kamieniu Śląskim. W trakcie pierwszego dnia spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Zagrożenia występujące na terenie gminy Gogolin, gminne struktury zarządzania kryzysowego oraz organizacja działań kryzysowych” oraz wymienili się doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania skutkom katastrof i klęsk żywiołowych podczas seminarium nt. Sposób organizacji działań ratowniczych na terenie gminy Gogolin oraz Jabłonkowa. Po południu uczestnicy i zgromadzeni widzowie obserwowali ćwiczenie z udziałem jednostek OSP z Kamienia Śląskiego, Gogolina, Obrowca i Odrowąża, dotyczące ratownictwa drogowego. Strażacy podczas przeprowadzonej symulacji doskonalili swe umiejętności w usuwaniu skutków wypadku drogowego z udziałem wielu poszkodowanych. 23 września uczestnicy spotkania odwiedzili i zapoznali się z zadaniami Gminnego Centrum Reagowania w Gogolinie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego.
 
 
W dniach 13-14.10.2011r. w Jablunkovie odbyło się drugie dwudniowe spotkanie w trakcie którego uczestnicy, w części wykładowej zapoznali się z zagrożeniami występującymi na terenie Jablunkova i okolic oraz organizacją działań z zakresu zarządzania kryzysowego w Republice Czeskiej. Następnie uczestnicy zwiedzili największe w Republice Czeskiej osuwisko ziemne znajdujące się w okolicach Jablunkova. W drugim dniu uczestnicy zapoznali się z działaniem najnowocześniejszego w Europie centrum zarządzania kryzysowego w Ostravie, zintegrowanej jednostki ratowniczej w Noszowicach koło Ostrawy oraz straży pożarnej w Jablunkovie.
 
 
W ramach projektu wydano równiez ulotkę dla mieszkańców.
 
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 8.110,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 6.893,50 EURO (85%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 811,00 EURO (10%)
 

Spotkajmy się na siłowni - polsko-czeska współpraca
na rzecz zdrowego stylu życia

Baner ogólny2.jpeg

Gmina Gogolin wraz z Gminą Pisek zrealizowała projekt pn. „Spotkajmy sie na siłowni - polsko-czeska współpraca na rzecz zdrowego stylu życia” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.
 
W ramach realizacji projektu powstały 3 siłownie zewnętrze usytuowane na terenie Gminy Gogolin:
·         Kompleks Sportowy Moje Boisko Orlik 2012 w Gogolinie
·         Park przy ul. Ligonia w Gogolinie
·         Plac spotkań wiejskich w Górażdżach
 
Zorganizowano również sześć spotkań na otwartych siłowniach dla grup docelowych tj. przede wszystkim mieszkańców Piska i Gogolina oraz powiatów Krapkowickiego i Frydek-Mistek. Do przeprowadzenia zajęć zaangażowanego trenera, który fachowo objaśniał i demonstrował uczestnikom sposób przeprowadzania ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach. Spotkania odbyły się w następujących terminach 22.09.2011r., 07.10.2011r., 21.10.2011r., 22.10.2011r., 12.11.2011r. i 13.11.2011r. W spotkaniach tych udział wzięło ponad 130 osób. Wśród nich były zarówno osoby dorosłe, jak również młodzież szkolna i przedszkolna. Udało się również zaktywizować różne pokolenia mieszkańców, które razem wzięły udział w organizowanych zajęciach.
 
W ramach projektu wydano równiez ulotkę promującą zdroby styl życia oraz miejsca aktywności fizycznej dostępne w okolicach Gogolina i Piska.
 
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 31.948,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 27.155,80 EURO (85%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 3.194,80 EURO (10%)
 

Aktywni razem - wspólna pasja mieszkańców naszych regionów

Baner ogólny2.jpeg

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Aktywni razem - wspólna pasja mieszkańców naszych regionów” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu oznakowano na terenie Gminy Gogolin trzy tras rowerowe o łącznej długości ponad 29 km oraz jedną trasę nordic walking o długości 4.2 km.
Ponadto w ramach projektu odbyły się cztery spotkania.
1.    Marsz entuzjastów nordic walking poprzedzony wprowadzeniem i przeprowadzony pod okiem trenera gymstick. Marsz ten odbył się w dniu 23.07.2011r. i wzięło w nim udział 32 entuzjastów zdrowego stylu życia (w tym 12 uczestników z Jablunkova i okolic).
2.    W dniu 20.08.2011r. na rzece Osobłodze odbył się w spływ kajakowy w którym udział wzięło 40 uczestników (w tym 10 uczestników z Jablunkova i okolic). Spływ ten był doskonałą okazją do rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, który dostarczył ponadto uczestnikom pięknych widoków i niezapomnianych przeżyć.
3.    W dniu 10.09.2011 w okolicach Jablunkova odbył się marsz nordic walking w którym udział wzięło 60 piechurów. Grupa w trakcie swojej wędrówki dotarła do miejsca zwanego „trójstyk”, łączącego trzy państwa: Polskę, Czechy i Słowację. Na „trójstyku” grupę powitał starosta Petr Staňo oraz miłośnik lokalnej historii, który z wielkim zaangażowaniem opowiedział o historii tego miejsca, następnie uczestnicy marszu wyruszyli do Hrčavy, gdzie zwiedzili kościół pw. św. św. Cyryla i Metodego, grotę zwaną "U Panenky" oraz zabytkowy gościniec "U Sikory".
4.    Czwartym spotkaniem był rajd rowerowy zorganizowany na nowo oznakowanych trasach rowerowych na terenie Gminy Gogolin w dniu 06.10.2011r. w rajdzie tym udział wzięło 49 uczestników z Polski i Czech.

Aktywni1.jpeg Aktywni2.jpeg Aktywni3.jpeg

Aktywni4.jpeg Aktywni5.jpeg Aktywni6.jpeg

W ramach projektu wydano również informator z informacjami o bazie sportowej regionów i korzyściami jakie płyną z aktywnego trybu życia oraz mapa nowo oznakowanych tras.

  Aktywni.jpeg

Całkowita wnioskowana wartość projektu 17.782,50 EURO
Dofinasowanie z EFRR 15.115,00 EURO (85%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 1.778,00 EURO (10%)
 

Żyj zdrowo na sportowo - polsko-czeska współpraca na rzecz zdrowego stylu życia

Baner ogólny2.jpeg

Gmina Gogolin wraz z Gminą Pisek zrealizowała projekt pn. „Żyj zdrowo na sportowo - polsko-czeska współpraca na rzecz zdrowego stylu życia” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu zorganizowano cztery spotkania mieszkańców Gogolina i Piska.
Pierwszym spotkaniem były zawody wędkarskie o puchar Karolinki zorganizowane na jeziorze turawskim W zawodach w dniach 03-04.06.2011r. uczestniczyło 30 zawodników, w tym 10 osób z Piska. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Gogolin.
Kolejnym organizowanym przedsięwzięciem były „Międzynarodowe zawody w rzucie kamieniem”, które odbyły się w Kamieniu Śląskim w dniu 21.08.2011r. W zawodach udział wzięło 50 zawodników w tym 10 z Republiki Czeskiej.
W dniach 06-07.10.2011r. odbył się na terenie Gminy Gogolin „Międzynarodowy meeting sportowy”, w którym udział wzięły 42 osoby z Republiki Czeskiej i 38 osób z Polski. W ramach turnieju odbyły się zawody pływackie na krytej pływalni w Gogolinie oraz turniej tenisa stołowego i turniej unihokeja w hali sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie. W trakcie trwania meetingu dla jego uczestników zorganizowano dodatkowo zajęcia na ściance wspinaczkowej i wyjazd na lodowisko do Opola.
Ostatnim spotkaniem w ramach projektu były zawody wędkarskie zorganizowane w Republice Czeskiej. Zawody te odbyły się w Sobieszowicach powiecie Frýdek-Místek w dniach 07-08.10.2011r. W zawodach tych udział wzięło 9 zawodników z republiki Czeskiej i 11 z Polski.
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 11.087,90 EURO
Dofinasowanie z EFRR 9.420,39 EURO (84,96%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 1.108,07 EURO (9,99%)
 

Baśnie, bajki, bajeczki...

Baner ogólny2.jpeg

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie wraz Gminą Łodygowice i Miastem Jablunkov zrealizował projekt pn. „Baśnie, bajki, bajeczki...” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.  

W ramach projektu odbyło się 12 inscenizacji bajek przygotowanych przez grupy z terenu Gmin: Gogolin, Łodygowice i Miasta Jablunkov.

W ramach projektu wydano również kalendarze na 2012 rok i książeczek z bajkami dla dzieci.

 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 25.390,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 21.578,96 EURO (84,99%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 2.539,00 EURO (10,00%)