Zmiana warty w OSP Kamień Śląski

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrano również nowe władze, wyznaczono także delegatów na zbliżający się zjazd gminny i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.  Zebranie odbyło się 26 lutego br., uczestniczył w nim burmistrz Joachim Wojtala – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski.  Po przeprowadzonych wyborach stanowisko prezesa objął dh Jan Pałasz, który zastąpił dotychczasowego prezesa, dh. Andrzeja Bielę. Druh Biela trzy kadencje (piętnaście lat) piastował stanowisko prezesa i trzy kadencje - stanowisko naczelnika kamieńskiej jednostki. Zebranie było okazją do podsumowań i podziękowań. Burmistrz podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy na co dzień zajmują się sprawami związanymi z działalnością OSP.

***

Jednostkę w Kamieniu Śląskim tworzy 85 strażaków, w tym 64 strażaków czynnych. W ramach jednostki działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zespół sportowy. W 2015 r. strażacy 23 razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych. Jednostka w minionym roku  pozyskała pompę hydrauliczną wraz z wężami do ratownictwa technicznego, szybką ładowarkę do detektora wielogazowego, myjkę ciśnieniową i odkurzacz przemysłowy. Strażacy własnymi siłami wymienili instalację elektryczną w biurze remizy, wykonali prace malarskie i mocowanie pompy hydraulicznej. Łączna wartość prac szacowana jest na 5000 zł. Strażacy systematycznie współpracowali z radą sołecką w Kamieniu Śl. i Kamionku, miejscową szkołą podstawową i Zespołem Sportowym „Kamyki”. W 2016 r. strażacy planują m. in. wykonanie przeglądu silnika do łodzi (ponton) oraz zakup sprzętu podręcznego.

Skład Zarządu OSP Kamień Śl. na kadencję 2016 - 2021

Jan Pałasz – prezes;

Krzysztof Smolorz –wiceprezes/ naczelnik;

Andrzej Biela – wiceprezes;

Mariusz Matuszek – zastępca naczelnika;

Tomasz Wach – sekretarz;

Joachim Sleziona – skarbnik;

Piotr Wloka, Andrzej Wicher, Michał Swoboda – członkowie.

Na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano następujących delegatów: Patryka Weissera, Andrzeja Wichra, Michała Swobodę i Piotra Wlokę. Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano: Krzysztofa Smolorza, Jana Pałasza, Mariusza Matuszka, Joachima Slezionę.