Ważne terminy podatkowe

 

Urząd Miejski w Gogolinie uprzejmie przypomina, że 15 marca upływa ustawowy termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego. Właściciele nieruchomości dokonują opłat na podstawie otrzymanej z gminy decyzji podatkowej.

Ponadto informuje się mieszkańców, iż w związku ze zmianą przepisów, decyzje podatkowe o łącznej (rocznej) wartości do 100 zł płatne są wyłącznie w jednej racie w terminie do 15 marca br.

Podatek od nieruchomości o łącznej (rocznej) wartości powyżej 100 zł można opłacać jednorazowo w pełnej wysokości lub w wyznaczonych terminach:

I rata – do dnia 15 marca,

II rata – do 16 maja,

III rata – do 15 września,

IV rata – do 15 listopada.

Wpłat można dokonywać u sołtysów, a także przelewem na rachunek bankowy urzędu lub w kasie na parterze w Urzędzie Miejskim przy ul. Krapkowickiej 6 w Gogolinie.

Dane rachunku bankowego:

Urząd Miejski w Gogolinie

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

Bank Spółdzielczy w Gogolinie

Nr 54 8883 0005 2001 0000 2381 0002

* * * * * * * * * * * * * * *

Przydatne informacje i druki dostępne poniżej:

Druki deklaracji podatkowych na 2016 rok

Stawki i zwolnienia podatkowe na 2016 rok

* * * * * * * * * * * * * * *

Dodatkowe informacje zawsze można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pok. 19 (podatki) tel. 77 4076 819.