Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja centrum miasta Gogolina

Mało kto wierzył, że piece wapiennicze będą atrakcją Gogolina. Ocalałe od zagłady zdobią dziś nowe centrum miasta. Podczas tegorocznych wakacji zakończono prace rewitalizacyjne na terenie byłych Zakładów Wapienniczych przy ulicy Strzeleckiej, w centrum Gogolina.

plac_1a.jpeg

piece po remoncie.jpeg
Rejon ten omijany dotychczas  szerokim łukiem stał się piękną wizytówką miasta. W latach osiemdziesiątych zlikwidowano zakłady, a istniejące tam obiekty zaczęły ulegać zniszczeniu.  W 2003 r., ze względów bezpieczeństwa, wyburzono m. in. cztery piece wapiennicze, sukcesywnie wyburzano również pozostałe budowle.  Kilka lat temu przestał istnieć ostatni z budynków warsztatowych. Plac w czasie deszczu tonął w błocie i szpecił miasto. Pozostałe trzy piece, które z roku na rok popadały w ruinę stanowiły też poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tym czasie powstała właśnie inicjatywa rewitalizacji tego obszaru miasta. Środki na ten cel samorząd Gogolina pozyskał na podstawie umowy zawartej w dniu 26 lutego 2010 r. pomiędzy Gminą Gogolin a Zarządem Województwa Opolskiego.

  chodnik 2.jpeg   piec.jpeg    piece burm.jpeg    piece przed.jpeg
plac 5.jpeg   plac 6.jpeg    plac 7.jpeg    plac_1.jpeg  

plac_2.jpeg   plac_3.jpeg    rewitalizacja widok z gory 1.jpeg   

Projekt pod nazwą Rewitalizacja centrum miasta Gogolina jest współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi priorytetowej 6 – Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych, Działania 6.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich. „Inwestujemy w twoją przyszłość”.

Kwota realizacji zadania -  1 556 612, 32 zł.
Zadanie obejmowało: budowę placu śródmiejskiego (2010 r.), budowę chodnika  umożliwiającego komunikację w sąsiedztwie pieców wapienniczych (2010 r.) oraz remont pieców wapienniczych (2011r.).
Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 964 788,31 zł, co stanowi 61,98% wartości zadania.
W ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum miasta Gogolina przeprowadzono głównie  działania mające na celu odnowę zdegradowanych obszarów po byłych zakładach wapienniczych. Poprzez zmianę struktury terenu, aktywizację przestrzeni i nadanie nowej funkcji obszarowi postindustrialnemu osiągnięto docelowy efekt, jakim jest stworzenie nowego centrum. W ramach projektu został zrewitalizowany obszar o powierzchni 1,25 ha. Podjęte działania porządkujące układ urbanistyczny w tym rejonie, zaowocowały też nowym ładem estetycznym.
Budowa chodnika

budowa chodnik 1.jpeg   budowa chodnik 3.jpeg    budowa chodnik 4.jpeg    budowa chodnik 6.jpeg
budowa chodnik 7a.jpeg   budowa chodnik 8.jpeg    budowa chodnik 9.jpeg   

Budowa Placu

budowa plac 1.jpeg   budowa plac 2.jpeg    budowa plac 4.jpeg    budowa plac 5.jpeg
budowa plac 6.jpeg   budowa plac 7.jpeg    budowa plac 8.jpeg    budowa plac 9.jpeg  

budowa plac 10.jpeg   budowa plac 11.jpeg    budowa plac 12.jpeg    budowa plac 13.jpeg  

budowa plac 13.jpeg   budowa plac 15.jpeg    budowa plac 16.jpeg    budowa plac 17.jpeg  

 

Remont pieców wapienniczych

remont piece 1.jpeg   remont piece 2.jpeg    remont piece 3.jpeg    remont piece 4.jpeg
remont piece 5.jpeg   remont piece 6.jpeg    remont piece 7.jpeg    remont piece 8.jpeg  

  remont piece 9.jpeg   remont piece 10.jpeg    remont piece 11.jpeg    remont piece 12.jpeg  

remont piece 13.jpeg   remont piece 14.jpeg    remont piece 15.jpeg    remont piece 20.jpeg  

W wyniku działań rewitalizacyjnych na obszarze po byłych zakładach powstał m. in. plac śródmiejski, który stanowi nowe centrum życia  publicznego i  kulturalnego. Do tej pory w Gogolinie brakowało miejsc do organizacji imprez plenerowych, koncertów i jarmarków, które zazwyczaj odbywały się na stadionie miejskim. Obecnie takie możliwości otwierają się w związku z posiadaniem dużego i dobrze usytuowanego placu, co przyczynia się niewątpliwie do aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, na tej metamorfozie zyskał nie tylko krajobraz miasta, ale także jego mieszkańcy. Nowy plac śródmiejski stanowi też centralny punkt miejskiego handlu. Powstanie nowych placówek handlowych i planowany dalszy rozwój gospodarczy tego trenu generuje nowe miejsca pracy. Przyczynia się również do wzrostu atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta.
Rewitalizacja centrum Gogolina objęła również remont pieców wapienniczych, które miały niegdyś kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnego przemysłu. Piece stanowią obecnie cenny zespół zabytkowy, co podnosi jednocześnie walory turystyczne miasta. W ramach projektu zabezpieczono ciągi technologiczne, które zostały wyeksponowane z myślą o mieszkańcach i turystach. Przy obiektach umieszczono tablice informacyjne, a z myślą o pieszych i osobach niepełnosprawnych zaplanowano budowę chodnika umożliwiającego bezpieczną komunikację w rejonie pieców. W ramach programu rewitalizacji przewiduje się w 2012 roku realizację ostatniego etapu - zagospodarowanie terenu wokół pieców. W ramach tych działań powstanie Muzeum Wapiennictwa, gdzie zwiedzający będą mogli poznać dawne technologie produkcji wapna stosowane na terenie gminy Gogolin.
Projekt Rewitalizacja centrum miasta Gogolina został przygotowany przez firmę JW. Projekt z Krapkowic. Budowę chodnika przeprowadziła firma - K+D Budownictwo Sp.z o.o. z Krapkowic, budowę placu – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. z Niezdrowic, a remont pieców - Budopap Spółka z o.o. z Krapkowic.
 
2958010P01.jpeg