×

Wyszukaj w serwisie

Walne Zgromadzenie Członków

 

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się:

 

7 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (parter)

ul. Krapkowicka 6.

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie termin drugi, w tym samym dniu o godz. 16.15, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w 2015r.

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Prezentacja projektów ogrodów tematycznych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wykreślenia członków Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny,

b) zatwierdzenia planu działania Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny na 2016r.

c) przyjęcia budżetu na 2016r.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

PDFZawiadomienie OOB.pdf