Program Współpracy Transgranicznej CZ-PL 2009-2010

Od Jablunkova do Gogolina przyszła Karolinka

 Wesele m.jpeg

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Od Jablunkova do Gogolina przyszła Karolinka” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu przygotowano widowisko słowno-muzyczne, które odbyło się w dniach 31.07 i 01.08.2010 r. na Stadionie Miejskim w Gogolinie. W pierwszym dniu przedstawienia zebrani widzowie mogli podziwiać inscenizację tradycyjnych śląskich potłuczmy (polterabend), natomiast drugiego dnia widowiska zaprezentowano zwyczaje ślubne i weselne jakie praktykowano i częściowo praktykuje się jeszcze po obydwu stronach polsko-czeskiej granicy. W inscenizacji udział wzięło 20. aktorów amatorów z okolic Jablunkova i Gogolina oraz 33 statystów, muzyków i kucharzy z Jablunkova i około 70 statystów i muzyków z terenu Gminy Gogolin.
Skrócona wersja filmu
 
W ramach projektu zrealizowano również krótki filmu z widowiska słowno-muzycznego.
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 26.508,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 22.457,57EURO (84,72%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 2 605,73 EURO (9,83%)
 

Impresje artystyczne pogranicza

Impresje m.jpeg

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Impresje artystyczne pogranicza” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty plastyczne, które odbyły się w Kamieniu Śląskim w dniach 02-07.07.2010r.
 
 
Warsztaty fotograficzne odbyły się w Kamieniu Śląskim w dniach 08-10.10.2010 roku oraz w Jablunkovie w dniach 22-24.10.2010 roku.
 
 
W trakcie tych warsztatów artyści plastycy i fotograficy doskonalili swój kunszt pod okiem profesjonalnych instruktorów oraz poznawali Gogolin i Jablunkov.
W ramach projektu zorganizowano również wystawy prac powstałych w wyniku realizacji projektu oraz wydano folder promocyjny.
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 11.340,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 9.639,00 EURO (85%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 1.134,00 EURO (10%)
 

 Ponad granicami płynie muzyka i śpiew

 Muzyka.jpeg

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Ponad granicami płynie muzyka i śpiew” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.
 
W ramach projektu wydano płytę muzyczną z utworami polskich i czeskich zespołów dzialaljących ne terenie Gminy Gogolin i Miasta Jablunkov. Zorganizowano równiez koncerty kolęd i pastorałek w dniu 02.01.2011r. w Jablunkovie i w dniu 23.01.2011r. w Gogolinie.
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 11.822,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 10.028,60 EURO (85%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 1.168,01 EURO (9,88%)
 

Podróże kulinarne po Euroregionach

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Podróże kulinarne po Euroregionach” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

Głównym celem projektu był wzrost powiązań transgranicznych pomiędzy mieszkańcami naszych regionów poprzez wzbudzenie zainteresowania i zachęcenie do głębszego poznania kultury partnera zagranicznego za pomocą promocji jego dorobku kulinarnego.
W ramach projektu zorganizowano podczas Dni Gogolina dwudniowy pokaz kulinarny kuchni czeskiej oraz wydano kalendarz kulinarny na 2010 rok zawierający prezentacje różnorodnych specjałów kuchni czeskiej i polskiej.
 
 
Pełna wersja kalendarza kulinarnego
 
W realizację projektu poza Urzędami Miejskimi w Gogolinie i Jablunkovie zaangażowani zostali kucharze z Gogolina i z Szkoły Gastronomicznej z Jablunkova.
 
Całkowita wnioskowana wartość projektu 15.585,00 EURO
Dofinasowanie z EFRR 13.247,00 EURO (85%)
Dofinasowanie z budżetu państwa 1.558,00 EURO (10%)