Kościół w Dąbrówce Korowód dożynkowy

Zebranie wiejskie

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Dąbrówka, iż w dniu 3.03.2016 r. o godzinie 17:30 w Sali OSP w Zakrzowie odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dąbrówka.

Porządek obrad jest następujący:

  1. Powitanie uczestników zebrania
  2. Wybór prowadzącego zebranie i protokolanta
  3. Stwierdzenie ważności zebrania
  4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
  5. Stwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
  6. Sprawozdanie z działalności  Sołtysa i Rady Sołeckiej
  7. Plan rozwoju Wsi Dąbrówka na lata 2016-2023
  8. Wolne wnioski
  9. Zamkniecie obrad

 

 

Sołtys Wsi Dąbrówka
 Katarzyna Ledwig

Pogoda
13 sierpnia
czwartek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,41 PLN
1 CHF = 4,10 PLN
1 USD = 3,76 PLN