O współpracy oświatowej w Jablunkovie

Zacieśnieniu współpracy pomiędzy jednostkami oświatowymi z gminy Gogolin i czeskiego Jablunkowa poświęcone było spotkanie samorządowe, jakie odbyło się w Jablunkovie (22.02), omówiono również tematykę projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko, koordynator polsko – czeskich projektów transgranicznych Robert Smiatek oraz dyrektorzy placówek oświatowych: wicedyrektor Zespołu Szkół w Gogolinie Krystyna Skoczylas, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie Renata Kochanowska, dyrektor Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach Zofia Anna Gawdyn, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie Katarzyna Figiela oraz dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie Elżbieta Nowak.

W placówkach oświatowych

W trakcie wizyty w polskiej szkole Základní škola im. Henryka Sienkiewicza w Jablunkovie Burmistrz J. Wojtala przekazał społeczności szkolnej książki w języku polskim zebrane przez mieszkańców Gminy Gogolin. Prawie 500 pozycji w języku polskim, zawartych w kilkunastu kartonach, wzbogaciło księgozbiór biblioteki szkolnej. Wśród książek znalazły się liczne albumy, encyklopedie, wielotomowa „Historia Polski”, wydawnictwa dotyczące historii regionu oraz bajki. Beneficjenci nie ukrywali zaskoczenia, nie kryli również zadowolenia z niespodziewanego daru.

Podczas spotkania, jakie odbyło się z dyrekcją tamtejszej szkoły, dyrektor R. Kochanowska oraz dyrektor Z. A. Gawdyn omówiły charakter i zakres partnerskiej współpracy opartej m. in. na bazie dorobku wspólnego patrona (Rok H. Sienkiewicza). Dyrektor R. Kochanowska zaprosiła nauczycieli i uczniów do współpracy przy realizacji przedstawienia przygotowywanego przez uczniów „Dwójki” w języku polskim, czeskim i słowackim. Wizyta w Jablunkovie była świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów. W związku z tym spotkania inicjatywne odbyły się w polsko – czeskim przedszkolu  i miejscowej szkole zawodowej. Dyrektorzy przedszkoli zaplanowali spotkanie nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu wymiany doświadczeń i udział dzieci w Olimpiadzie Przedszkolaka. Obie strony zaakceptowały również ciekawy pomysł, aby zrealizować wspólny projekt promujący dorobek księdza Sebastiana Kneippa, co wiąże się  działaniami mającymi na celu popularyzację właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych wśród dzieci. Wicedyrektor Zespołu Szkół nawiązała kontakt z dyrekcją Zespołu Szkół Gastronomicznych i Technikum Logistycznego. Zaplanowano m. in. prezentację osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w zakresie robotyki, czescy partnerzy będą promować wiedzę w zakresie logistyki.

W ratuszu

Członkowie delegacji spotkali się w ratuszu miejskim ze starostą Jiřim Hamrozim, mistostarostą Stanisławem Jakusem i dyrektorem Wydziału Oświaty i Kultury Terezie Müllerovą, gdzie omówiono udział strony czeskiej w przedsięwzięciach organizowanych na terenie gminy Gogolin w 2016  i 2017 r. Burmistrz J. Wojtala zaprosił do uczestnictwa  w Jarmarku Wielkanocnym, „Artystycznym Lecie”, Gminnych Dożynkach oraz w przedsięwzięciach muzycznych. Zaproszenie zostało skierowane do określonych środowisk, grup artystycznych oraz twórców i rękodzielników. Uzgodniono również terminy podejmowanych przedsięwzięć, aby działania podejmowane przez partnerów nie kolidowały ze sobą. 

W programie wizyty znalazła się również bardzo atrakcyjna propozycja, a mianowicie wizyta w miejscowym Muzeum Biblii, które w swoich zasobach posiada ponad 1000 eksponatów, m. in. Biblię z 1540 roku.