Zebranie Wiejskie w Choruli

W Choruli odbyło się (16 lutego) pierwsze Zebranie Wiejskie w nowym roku. Podczas spotkania jednogłośnie przyjęto Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 rok oraz uchwalono Plan Rozwoju Wsi Chorula na lata 2015 – 2023.

W wolnych wnioskach Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz poinformował mieszkańców o budowie obwodnicy Malni i Choruli, a mieszkańcy zgłosili dwa postulaty: pierwszy dotyczący przycięcia gałęzi drzew rosnących przy ul. Opolskiej, drugi odnoszący się do ograniczenia prędkości samochodów ciężarowych na ul. Opolskiej. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala poinformował, że w sprawie przycięcia drzew niezwłocznie wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, natomiast wniosek o  ograniczenie prędkości zostanie skierowany do Wojewódzkiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Burmistrz zwróci się również do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, z prośbą o częstsze pomiary prędkości na tym terenie. Sołtys wsi Chorula Irena Kubiczek oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękowali wszystkim mieszkańcom za przybycie; szczególne podziękowania skierowali w stronę młodych mieszkańców sołectwa, którzy liczne i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i żywo się w nim udzielali.

Zebranie wiejskie w Choruli to pierwsze ze spotkań, które będą odbywały się w najbliższym czasie we wszystkich dzielnicach i sołectwach Gminy Gogolin, w związku z koniecznością przyjęcia Planów Rozwoju Miejscowości na lata 2015-2023. Po przyjęciu planów przez zebrania wiejskie, radni Rady Miejskiej w Gogolinie otrzymają powyższe plany do zatwierdzenia.

Zebranie_Chorula.jpeg