Posiedzenie Prezydium Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

16 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się Posiedzenie Prezydium Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Podczas spotkania omówiono tematykę związaną z tworzeniem Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) oraz poprawki do Statutu, mającego wkrótce powstać Stowarzyszenia PSORW. Poseł Ryszard Wilczyński przedstawił strategię działań na rzecz utworzenia SNW.

W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala – Przewodniczący Prezydium, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, Wójt Gminy Gniewino Zbigniew Walczak, poseł Ryszard Wilczyński, a zarazem ekspert PSORW, dr hab. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierownik projektu Sieci Najciekawszych Wsi oraz Iwona Kłosowicz ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Ze strony Urzędu Miejskiego w Gogolinie w spotkaniu wzięli udział: Doradca Burmistrza Krzysztof Reinert oraz inspektor Monika Buk.

Dr hab. Sylwia Staszewska podsumowała projekt „Szkolenie i doradztwo na rzecz opracowania Planu Działania Sieci Najciekawszych Wsi dla 40 miejscowości”, który został zrealizowany przez ekspertów w ramach umowy zawartej pomiędzy Polskim Towarzystwem Geograficznym, a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Projekt realizowany było od 1 do 30 listopada 2015 r. Wśród 40-tu miejscowości znalazł się Kamień Śląski, pretendujący także do Sieci Najciekawszych Wsi. Spotkanie szkoleniowe dla liderów wsi oraz przedstawicieli gmin odbyło się w listopadzie 2015r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Przedstawicielami reprezentującymi Kamień Śląski była sołtys Bronisława Sleziona oraz inspektor Monika Buk. Głównym celem operacji była pomoc w sprecyzowaniu koniecznych działań, które muszą zrealizować mieszkańcy oraz władze samorządowe, aby dana wioska spełniała warunki uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi. Planuje się, aby pierwsze certyfikacje miejscowości dokonane były w pierwszej połowie 2017 r. W dalszej części spotkania dr hab. Sylwia Staszewska przekazała informacje odnośnie kontynuacji działań w ramach SNW i kolejnego zgłoszonego projektu pt. ”Wsparcie procesu uzyskiwania członkostwa w SNW”.

Prezydium PSORW wystosowało „Postanowienie w sprawie utworzenia Rady Naukowej Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi”. Rada Naukowa PSORW, jako ciało doradcze i opiniotwórcze, będzie wspomagało PSORW w zakresie działań podejmowanym w ramach tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Rolę koordynatora powierzono dr hab. Sylwii Staszewskiej.

Omówiono także plan pracy na kolejne półrocze. Ustalono udział PSORW w ramach Sieci Najciekawszych Wsi w VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016, które odbędą się w dniach 8 - 10 kwietnia 2016 w Kielcach. Targi poprzedzone zostaną Posiedzeniem Plenarnym PSORW w Bielinach (woj. świętokrzyskie), na którym planuje się zawiązać Stowarzyszenie PSORW i przyjąć statut Stowarzyszenia. Zaplanowano także kolejną podróż studyjną w maju br., tym razem na zaproszenie Burmistrza Międzylesia Tomasza Korczaka członkowie PSORW wybiorą się do Międzylesia, gdzie tematem przewodnim będzie „Wpływ współpracy transgranicznej na odnowę wsi”.