Kapliczka św. Anny i św. Jana Nepomucena Kapliczka na bagnie Hala sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów Kościół pod wezwaniem św. Anny i św. Joachima Widok na dzielnicę Karłubiec z dachu hali sportowej Zdjęcie lotnicze dzielnicy Karłubiec Pomnik ku czci ofiar I Wojny Światowej

Zebranie mieszkańców

Serdecznie zapraszam mieszkańców dzielnicy Gogolin – Karłubiec
na zebranie w dniu 24.02.2016r. o godz.17.30,
które odbędzie się w świetlicy PSP nr 3 w Gogolinie – Karłubcu,

 

Porządek zebrania.

  1. Przedstawienie porządku zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego zebrania.
  5. Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Przewodniczącego i Zarządu Dzielnicy Gogolin - Karłubiec za rok 2015.
  7. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Rozwoju Dzielnicy Gogolin – Karłubiec na lata 2016-2023 (W punkcie tym nastąpi również rozpatrzenie uwag zgłoszonych do Planu w trakcie konsultacji społecznych). 
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.


Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Gogolin - Karłubiec
Waltrauda Wicher

Pogoda
25 maja
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,52 PLN
1 CHF = 4,27 PLN
1 USD = 4,15 PLN