Światowy Dzień Chorego

Już po raz dziesiąty, 11 lutego 2016 r. w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku spotkali się przedstawiciele samorządu Gminy Gogolin, podopieczni DSS „Św. Barbara” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, a także zaproszeni goście, by wspólnie obchodzić Światowy Dzień Chorego. Motto tegorocznego, dwudziestego czwartego Święta brzmi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli: Burmistrza Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok, dyrektor DSS „Św. Barbara” Barbara Dołowicz, sołtys Kamionka Sabina Kauf, radny Józef Przybyła, Urszula i Eryk Boronczykowie, ks. Krzysztof Korgel, misjonarz O. Jakub Błaszczyszyn z Sankt Petersburgu w Rosji  oraz ks. Krzysztof Kazimierz – rezydent przy parafii pw. św. Jacka w Kamieniu Śl.

Obchody rozpoczęła msza św., która odbyła się w kaplicy Domu Spokojnej Starości. Ks. Krzysztof Kazimierz przytoczył ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na prośbę swojej Matki, nawiązując do tegorocznej myśli przewodniej obchodów. Udzielił również sakramentu namaszczenia chorych, a także modlił się za chorych i cierpiących z terenu Gminy Gogolin.

Druga część obchodów Światowego Dnia Chorych odbyła się przy wspólnym stole. Spotkanie otworzyła dyrektor Barbara Dołowicz, która powitała wszystkich gości oraz domowników. Głos zabrał również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który podziękował pracownikom Domu oraz opiekunom, którzy otaczają troską podopiecznych i dbają o ich godne życie. Burmistrz złożył również życzenia zdrowia i wytrwałości, a także wyraził radość z możliwości wspólnego i radosnego obchodzenia tego święta. Misjonarz O. Jakub Błaszczyszyn przedstawił natomiast zebranym zagadnienia i trudności, związane z systemem opieki nad osobami chorymi i starszymi na Wschodzie. W związku z trwającym w Kościele Katolickim Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia Bożego, sporo mówiono na temat dobrych uczynków i miłości do bliźniego.

Krótki występ artystyczny przygotowała grupa mieszkańców „Sami Swoi”, którzy przedstawili zebranym piękne i wzruszające wiersze na temat miłosierdzia i wspólnie z gośćmi zaśpiewali pieśni religijne, m.in. „Barkę” – na cześć Papieża Jana Pawła II, który dwadzieścia cztery lata temu zainicjował Światowy Dzień Chorego.