Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

 

Uwaga! Wydłużono termin składanie wniosków do dnia 1 kwietnia 2019.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje - każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

A ponadto:

► w terminie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

► w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 kwietnia - 31 maja 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pok. 19 (podatki) tel. 77 4076 819.

Więcej o zwrocie podatku akcyzowego a także wnioski dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.