Stawki podatkowe na 2012 rok

Podatki_2012.jpeg

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_146_2011.pdf

 

Uchwała Nr XIII/146/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r.,  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_145_2011.pdf

PDFZałaczniki_1_3_5_7_do_uchwały_Nr_XIII_145_2011.pdf

PDFZałaczniki_2_4_6_do_uchwały_Nr_XIII_145_2011.pdf

 

Uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok 

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_152_2011.pdf

 

Uchwała Nr XIII/152/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_151_2011.pdf

 

Uchwała Nr XIII/151/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty od posiadania psów

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_148_2011.pdf

 

Uchwała Nr XIII/148/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2012

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_147_2011.pdf

 

Uchwała Nr XIII/147/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.