Przegląd grup Wodzenia niedźwiedzia

W niedzielne popołudnie, 31 stycznia 2016 r., Malnią zawładnęły grupy obrzędowe z prowadzonymi na uwięzi niedźwiedziami. A wszystko za sprawą organizowanego po raz pierwszy Przeglądu Grup Obrzędowych „Wodzenie Niedźwiedzia”. Gospodarzem tegorocznego przeglądu, pod znanym od wielu lat tytułem „Kto jest temu winien?” była Sołtys wsi Barbara Herok wraz z Radą Sołecką.

Trzy grupy obrzędowe liczące po kilkanaście osób każda, reprezentujące przedszkole w Malni, Publiczną Szkołę Podstawową w Malni oraz dorosłych mieszkańców sołectwa, zebrały się o godz. 14.00 przed świetlicą, by chwilę później przemaszerować ulicami miejscowości. O godzinie 17.00 na boisku wiejskim, przed licznie zebraną publicznością, grupy przedstawiły swoje prezentacje konkursowe, ukorzenione w rodzimej tradycji, ale także z licznymi wątkami życia społeczno – politycznego. Po uroczystym otwarciu, którego dokonała Sołtys Barbara Herok, rozpoczęły się prezentacje konkursowe uczestników przeglądu. Jako pierwsza wystąpiła grupa przedszkolaków, którą przygotowała pani Danuta Grobosz; po niej wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej, prowadzone przez panią Teresę Bielewicz.  Jako ostatnia zaprezentowała się grupa dorosłych, pod przewodnictwem Barbary Herok. Zabawy i śmiechu było co nie miara. Publiczność żywiołowo uczestniczyła w tym, co działo się na płycie boiska. Po zakończeniu prezentacji, Jury przyznało dwa pierwsze miejsca przedszkolakom i uczniom szkoły, a zaszczytne drugie miejsce przypadło dorosłym. Wszystkim sponsorom I Wiejskiego Przeglądu Grup Obrzędowych „Wodzenie Niedźwiedzia” serdecznie dziękujemy, a publiczność i nieobecnych zapraszany za rok.

nad. Rada Sołecka wsi Malnia