Opracują Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

W Gminie Gogolin powołany został Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020. Pierwsze posiedzenie odbyło się w poniedziałek 25 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

W skład Zespołu wchodzą: Bogusław Leśkiewicz, Izabela Olczyk, Barbara Dołowicz, Iwona Cimek, Ewa Bury, Andrzej Mrowiec, Dorota Lubczyk, Irmgarda Żyła, Piotr Giecewicz, Tadeusz Byrski oraz Robert Smiatek. Każdy z członków Zespołu jest odpowiedzialny za inny obszar, a jego zakres obowiązków zawodowych pokrewny jest z obszarami problemowymi Strategii. Głównym założeniem Strategii jest eliminacja przyczyn udzielania pomocy społecznej takich jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, a także znalezienie sposobów na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz dotkniętym zdarzeniami losowymi i klęską żywiołową. Członkowie Zespołu będą spotykali się regularnie, a termin zakończenia prac nad Strategią zaplanowany jest na 31 marca.