I posiedzenie Rady Rozwoju Gminy Gogolin

21 stycznia 2016r. w Pałacu w Kamieniu Śląskim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rozwoju Gminy Gogolin. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, Skarbnik Gminy Renata Hasse, Doradca Burmistrza Krzysztof Reinert, a także członkowie Rady Rozwoju Gminy Gogolin.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który przywitał zaproszonych gości i wręczył Akty Powołania członkom Rady Rozwoju Gminy Gogolin:

 • dr. hab. Adamowi Bacławskiemu – fizykowi, naukowcowi, wykładowcy w Katedrze Spektroskopii Plazmy w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie Opolskim,

 • Andrzejowi Balcerkowi – wieloletniemu Prezesowi Górażdże Cement SA., obecnie Członkowi Rady Nadzorczej Górażdże Cement SA.,

 • lek. med. Piotrowi Daszkiewiczowi – specjaliście chirurgii ogólnej i kardiochirurgii w Wojewódzkim Centrum  Medycznym w Opolu,

 • prof. dr hab. ks. Zygfrydowi Glaeserowi – profesorowi zwyczajnemu nauk teologicznych w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Instytutu Naukowo – Badawczego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim,

 • Rucie Małek – Kubilas – ekonomistce,

 • Bernardowi Mrozowi – Dyrektorowi Wydziału Produkcyjnego Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.,

 • dr hab. Arkadiuszowi Nowakowi, prof. UO – Prezesowi Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny, pracownikowi Uniwersytetu Opolskiego w katedrze biosystematyki,

 • Joachimowi Siekierze –  Prezesowi Zarządu  Chespa Sp. z o.o.,

 • Aleksandrze Sowadzie – nauczycielowi języka niemieckiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.

 

 

Następnie Burmistrz Gogolina przedstawił członkom Rady dokumenty strategiczne Gminy Gogolin oraz najważniejsze wyzwania inwestycyjne i społeczne. W dalszej części spotkania określone zostały kierunki i cele zadaniowe, realizowane przez Radę Rozwoju.

Ostatnim punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Rozwoju Gminy Gogolin. Arkadiusz Nowak zaproponował, by funkcję tę pełnił Pan Andrzej Balcerek – osoba powszechnie znana i szanowana w Gminie Gogolin. Sugestia ta została przez pozostałych członków przyjęta entuzjastycznie, zatem jednogłośnie Przewodniczącym Rady Rozwoju Gminy Gogolin został wybrany Pan Andrzej Balcerek. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gogolina Przewodniczący Rady na następnym posiedzeniu wybierze Wiceprzewodniczącego.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin, który wyraził opinię, iż Rada powinna być swoistym „Think tank”, czyli niezależnym i dobrowolnym ciałem doradczym Burmistrza Gogolina w zakresie sposobów rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych. Członkowie Rady swoim doświadczeniem i wiedzą będą również wskazywać kierunki rozwoju Gminy Gogolin w następnych latach. Spotkania Rady odbywać się będą raz na kwartał, a każde posiedzenie będzie poruszało inny temat przewodni. Skład Rady nie jest zamknięty; jej członkowie mogą proponować Burmistrzowi Gogolina kandydatury osób, które mogłyby wnieść innowacyjne pomysły i rozwiązania.