Strażacy ustalili plany na rok 2016

18 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego  Związku OSP RP w Gogolinie. Było to pierwsze spotkanie w tym roku,  przyjęto na nim m. in. roczny plan pracy Zarządu i Prezydium.

Rozpatrzone zostały również wnioski na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP, w ramach dofinansowania organizowanego za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu. Budżet na potrzeby gminnych jednostek OSP w roku bieżącym wynosi 340 985 zł. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca OSP z sołectwami, czego potwierdzeniem jest przekazanie części środków z funduszów sołeckich Obrowca, Dąbrówki, Górażdży, Choruli na potrzeby OSP. W trakcie posiedzenia rozpatrzone zostały również złożone przez poszczególne jednostki OSP wnioski o przyznanie medali i odznak dla członków OSP.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku bieżącym to m.in.:

  • Turniej Piłkarski Drużyn OSP o Puchar Burmistrza Gogolina (5.03.2016) w hali sportowej w Gogolinie,
  • organizacja uroczystości związanej z jubileuszem 90-lecia OSP Obrowiec (28-29.05.2016),
  • organizacja zawodów sportowo– pożarniczych, które planuje się zorganizować na boisku sportowym w Górażdżach (25.06.2016),
  • gminne ćwiczenia jednostek OSP, planowane jesienią na terenie obiektów Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku
  • zabezpieczanie imprez masowych organizowanych na terenie Gogolina.

Rok bieżący to okres zebrań sprawozdawczo - wyborczych, które obecnie są prowadzone w poszczególnych jednostkach OSP.  W dniu 21.05.2016 r. jest planowany Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie, na którym zostanie wybrany nowy zarząd oraz delegaci na zjazd oddziału powiatowego.