Strategia Rozwoju Gminy Gogolin

Aktualnie obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2015-2020 przyjęta została na LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w środę 29 października 2014r.

Dokument do pobrania poniżej w trzech częściach

PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 1-50 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 101-123 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała Nr LII_480_2014 str. 51-100 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020.pdf

 

Poprzednia Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2000-2015 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 20 czerwca 2000 roku. Dokument ten był w dalszych latach kilkakrotnie uzupełniany.

PDFStrategia Rozwoju Gminy Gogolin - Uchwała Nr XIX_141_2000.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Gogolin - Zmiana Uchwała Nr XII_84_2003.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Gogolin - Zmiana Uchwała Nr XXV_189_2004.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Gogolin - Zmiana Uchwała Nr XXXV_250_2005.pdf