Studium

 

Uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami graficznymi:

 

PDFUchwała Nr VIII_76_2019 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf