Studium

 

Uchwały w sprawie uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami graficznymi:

 

PDFUchwała Nr XIX_174_2016 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf