Miejscowości wiejskie

 

Uchwały w sprawie uchwalenia  planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości wraz z załącznikami graficznymi:

 

PDFUCHWAŁA NR LII/427/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf

PDFMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula - rysunek planu.pdf.pdf

PDFUCHWAŁA NR XXIII/201/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf

PDFUCHWAŁA NR XXXIV/287/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf

PDFUCHWAŁA NR XV/136/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf

 

PDFKamień Śląski.pdf

PDFKamień_Śląski_rysunek_planu.pdf

PDFKamień Śląski - pole golfowe.pdf

 

PDFKamionek_rysunek_planu.pdf

PDFKamionek_uchwała_do_planu.pdf

PDFKamionek - zmiana planu - teren DSS.pdf

 

PDFMalnia - uchwała do planu.pdf

PDFMalnia - rysunek_zał.1 do planu_cz.1.pdf

PDFMalnia - rysunek_zał.1 do planu_cz.2.pdf

PDFMalnia_zmiana_planu.pdf

 

PDFObrowiec_rysunek_planu.pdf

PDFObrowiec_uchwała_do_planu.pdf

PDFObrowiec - plan gazociągu.pdf

 

PDFZakrzów_i_Dąbrówka_rysunek_planu.pdf

PDFZakrzów_i_Dąbrówka_uchwała_do_planu_cz.1.pdf

PDFZakrzów_i_Dąbrówka_uchwała_do_planu_cz.2.pdf

PDFZakrzów_i_Dąbrówka_uchwała_do_planu_cz.3.pdf

PDFZakrzów_i_Dąbrówka_uchwała_do_planu_cz.4.pdf

PDFplan części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.pdf

 

PDFTeren górniczy - Tarnów Opolski Wschód.pdf