Miasto

 

Uchwały w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami graficznymi:

 

PDFGogolin_rysunek_planu.pdf

PDFGogolin_uchwała_do_planu.pdf

PDFGogolin_uchwała_do_planu_zmiana.pdf

PDFGogolin - zmiana planu - tereny sportowe.pdf

PDFGogolin - ogród botaniczny.pdf