Dotacje dla stowarzyszeń na 2016 rok przydzielone

W Gminie Gogolin przydzielone zostały już dotacje dla stowarzyszeń, które zamierzają w 2016 roku realizować zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej, obejmujące prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

Do dnia 23 grudnia 2015 r do Urzędu Miejskiego w Gogolinie wpłynęło 13 ofert. Po szczegółowej analizie i rozpatrzeniu ofert przez komisję konkursową oraz zaopiniowaniu przez Społeczną Radę Sportu w Gogolinie przyznano następujące środki:

 

Nazwa klubu

Nazwa zadania

Przyznana kwota na rok 2016

Przyznana kwota na rok ubiegły 2015

Zapaśniczy Klub Sportowy Górażdże

zadanie zapasy

32.000

20.000 zł

Stowarzyszenie Nasz Karłubiec

zadanie wyścig rowerowy

„Tour de Kids”

7.000

5.000 zł

Towarzystwo Społeczno –Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

zadanie szachy i skat

5.000 zł

5.000 zł

Klub Karate-Do ENSO Krapkowice

zadanie szkolenie karate

21.000 zł

18.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Gogolin

zadanie szkolenie

Judo

19.000 zł

15.000 zł

Ludowy Klub Sportowy

w Obrowcu

zadanie piłka nożna

40.000 zł

40.000 zł

Klub Sportowy Górażdże

w Górażdżach

zadanie piłka nożna

i tenis stołowy

37.000 zł

50.000 zł

Klub Sportowy Magnum Chorula

zadanie piłka nożna

35.000 zł

45.000 zł

Miejski Klub Sportowy

w Gogolinie

zadanie piłka nożna męska

135.000 zł

129.000 zł

Miejski Klub Sportowy

w Gogolinie

zadanie pływanie

30.000 zł

25.000 zł

Miejski Klub Sportowy

w Gogolinie

zadanie akademia piłkarska

45.000 zł

36.000 zł

Stowarzyszenie KAMYKI*

(rozpoczęło działalność we wrześniu 2015)

zadanie piłka nożna dzieci

17.000 zł

---

Klub Sportowy PV Voley*

(nie składał oferty w 2015)

zadanie siatkówka dziewcząt

7.000 zł

---

suma dofinansowania

430.000 zł

388.000 zł

 

Łącznie w roku 2015 na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę 406.000 zł, w tym na zadania realizowane w ramach tzw. „małych grantów” z budżetu Gminy Gogolin przyznano dotacje dla:

  1. MKS Gogolin – na organizację obozu sportowego dla najlepszych zawodników akademii piłkarskiej - 1.500 zł
  2. LKS Obrowiec – na turniej rzutów karnych i jubileusz 65 lecie klubu - 1.000 zł
  3. ZKS Górażdże – na organizację Mistrzostw Polski w zapasach  - 6.000 zł
  4. UKS Maestro Opole – na organizację Turniej Tańca Grand Prix Polski - 4.000
  5. Stowarzyszenia KAMYKI – na szkolenie dzieci w piłce nożnej - 5.500

W bieżącym roku (2016) uchwalone środki na zadania z zakresu kultury fizycznej to kwota 450.000 zł, z czego 20.000 zł zarezerwowano na tzw. „małe granty”. Mniejsze kwoty dotacji przydzielone w bieżącym roku (2016) dla piłkarskich klubów sportowych: KS „Górażdże” w Górażdżach oraz KS „Magnum” w Choruli wynikają z rezygnacji z prowadzenia przez te kluby grup młodzieżowych.