Inwestycje komunalne w Gminie Gogolin

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. zakupiło w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowy, wielofunkcyjny samochód ciężarowy marki MAN. Pojazd jest w pełni skomputeryzowany i sterowany zdalnie pilotem. Wyposażony w urządzenie bramowe, samochód służyć będzie przede wszystkim w gospodarce odpadami do wywozu kontenerów KP7. Ponadto dzięki pługowi odśnieżnemu oraz posypywarce możliwe będzie wykorzystanie samochodu w zimowym utrzymaniu gminnych dróg. Wartość samochodu wraz z wieloletnim pakietem ubezpieczeniowym to 825 229 zł.

inwestycje_net.jpeg

Zakończono budowę nowego odcinka wodociągu między Gogolinem, a Górażdżami, która umożliwiła włączenie dwóch ujęć wody w Górażdżach do sieci wodociągowej gminy. Inwestycja kosztowała 268 000 zł. Sfinalizowana została również budowa kolektora ściekowego o długości 1800 m. Nowy rurociąg kanalizacji sanitarnej rozwiązał dotychczasowy problem uciążliwego fetoru przy wjeździe do Górażdży. Koszt inwestycji to 541 000 złotych.

***

Trwa projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec, wraz z kolektorem ciśnieniowym, łączącym Obrowiec z Gogolinem. Dokumentacja zostanie wykonana do końca lutego 2016 r., natomiast uzyskanie pozwolenie budowlanego planowane jest na marzec 2016r. Koszt wykonania dokumentacji to 244 000 zł.