Wybory Prezydium Rady

Rozpoczęła się nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Pełni zapału radni deklarują aktywną działalność jako reprezentanci interesów młodzieży.

Zgodnie ze Statutem MRM, na pierwszej sesji (29.03.) w tajnym głosowaniu radni wybrali organ wykonawczy, czyli Prezydium Rady. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Przewodniczącym MRM został Patryk Blania uzyskując 11 głosów ważnych, Wiceprzewodniczącą MRM - Anastazja Wandrowska (8 głosów), Sekretarzem została Sandra Mandola (12 głosów), Skarbnikiem - Mateusz Kubilas (10 głosów), Rzecznikiem Prasowym - Izabela Kaizer (11 głosów). Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: przewodnicząca - Maja Bekisz, członkowie - Patryk Cebula i Agnieszka SzulcMRM.jpeg Patryk Blania, w imieniu wybranych członków Prezydium podziękował za wybór i zaufanie. Gratulacje złożył również Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek, opiekun MRM Łukasz Wojtkiewicz oraz burmistrz Joachim Wojtala, który podkreślił, iż działalność w Radzie to służba i pierwszy krok, aby w przyszłości reprezentować mieszkańców w „dorosłej” Radzie Miejskiej.

***

Młodzieżowa Rada Miejska m. in.: opiniuje projekty uchwał i innych dokumentów przekazanych do konsultacji przez Radę Miejską, promuje młodzieżową aktywność kulturalną i społeczną. Współpracuje z gminnymi jednostkami organizacyjnym w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie działalności MRM, szczególnie kontrola przestrzegania statutu. Terenem działania Rady jest gmina Gogolin.