Gminny Osrodek Zdrowia po rozbudowie

Zakończono rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. Nowe „skrzydło” przeszło pozytywnie wszelkie kontrole i odbiory techniczne. Pacjenci już są przyjmowani w nowym obiekcie.

Rozbudowa ośrodka znacząco poprawi jakość i dostępność do świadczonych tam usług medycznych. Najbardziej popularne gabinety, jak punkt poboru krwi i gabinet ginekologiczno – położniczy, są ulokowane na parterze. Tam też znajdzie się gabinet kardiologa i medycyny pracy. Kolejne gabinety zostaną urządzone na pierwszym piętrze. Tam też znajdują się pomieszczenia administracyjne ośrodka. Ważne dla pacjentów jest również to, iż powiększona została recepcja, a powierzchnia użytkowa całego obiektu powiększyła się o 213,80 m2. Rozbudowa została sfinansowana w 89% z budżetu gminy, na ten cel przeznaczono 637 500 zł. Łączny koszt inwestycji wraz projektem wyniósł 711 600 zł, z tego 74 100 zł to udział własny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. Budynek ośrodka zdrowia, dzięki przebudowie, stał się również bardziej przyjazny środowisku. Na dachu zostały bowiem zainstalowane kolektory słoneczne ogrzewające wodę.

Rozbudowa i zmiana organizacyjna placówki stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie obsługi pacjentów.  Celem była również poprawa komfortu pacjentek poradni ginekologiczno – położniczej i kobiet ciężarnych. Konieczność rozbudowy ośrodka wymuszają także nowe warunki dostosowania obiektów służby zdrowia do wymogów określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Warto dodać, że w 2007 r. (otwarcie placówki) GOZ był przygotowany do obsługi 5000 pacjentów. W międzyczasie liczba pacjentów znacznie wzrosła, obecnie placówka obsługuje ok. 17 000 pacjentów rocznie.  Rośnie  też wysokość kontraktu, czyli wysokość środków pochodzących z NFZ oraz ilość poradni. W 2016 r. planuje się uruchomienie poradni neurologicznej, diabetologicznej, pulmonologicznej, urologicznej i poradni leczenia bólu. Zostanie wprowadzony  również system elektronicznej obsługi pacjenta. Dzięki rozbudowie systemu cyfryzacji ośrodka zostanie wprowadzona dokumentacja elektroniczna.