Wigilie w gminie

Piękną tradycją w Gminie Gogolin są spotkania wigilijne, odbywające się w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

W środę 16 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie odbyła się uroczysta kolacja wigilijna, zorganizowana przez Klub Seniora w Gogolinie dla 190 członków klubu. Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie Piotrem Czokiem Burmistrz Gogolina złożył seniorom świąteczne życzenia szczęścia, radości i pokoju na nadchodzące dni oraz cały Nowy Rok.

 

 

Jak co roku, członkowie Akademii Trzeciego Wieku spotkali się w swoim gronie, aby dzielić się świątecznym opłatkiem. W czwartek 17 grudnia, do wigilijnego stołu ATW zaprosiło burmistrza Joachima Wojtalę, przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów Jana Nadbrzeżnego, dyrektorów gminnych instytucji kultury – Iwonę Cimek i Ewę Bury oraz dyrektora zaprzyjaźnionego z akademią przedszkola – Katarzynę Figielę. Prezes Henryka Sadowska, składając życzenia świąteczne i noworoczne, podziękowała za całoroczne zaangażowanie jej członków, a także za wspieranie działalności akademii przez samorząd gminny i jednostki organizacyjne. W programie spotkania znalazły się wiersze o tematyce wigilijnej oraz wspaniałe przedstawienie bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie. Świątecznie zagrała również „Wędrująca Kapela”, która towarzyszy Akademii od początku działalności. Na wigilijnym stole nie mogło zabraknąć tradycyjnych potraw. Seniorzy przygotowali m.in. śląskie makówki i różnorodne dania z ryb, a także artystyczne drobiazgi przygotowane na zajęciach artystycznych.

 

 

18 grudnia w Górażdżach odbyła się doroczna Wigilia dla emerytów i rencistów. Spotkanie było również okazją do podziękowań, które w stronę Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali skierował Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Górażdże. O świąteczną atmosferę zadbały „Szwarne Dziołchy” oraz dzieci ze Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach, które zaprezentowały wszystkim  zgromadzonym gościom jasełka.

 

 

W piątek 18 grudnia wigilię dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Gogolin zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. Zebranych licznie gości w świąteczny nastrój wprowadziły dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Malni, które zaprezentowały bożonarodzeniowy program artystyczny.

 

 

Mieszkańcy sołectwa Malnia zgromadzili się przy wspólnym stole, by w świątecznej atmosferze złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. W wigilijnej, uroczystej kolacji udział wzięli m.in. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sołtys Barbara Herok oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Malińska Andrzej Kubiczek. Program artystyczny przygotowały dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Malni. Spotkanie było okazją do podziękowań za zaangażowanie i dotychczasową pracę na rzecz sołectwa Malnia.