Burmistrz Gogolina powołał Radę Rozwoju Gminy Gogolin

 

W Gminie Gogolin od stycznia 2016 będzie działać Rada Rozwoju Gminy Gogolin.
- Dostrzegając konieczność współpracy samorządu ze środowiskiem biznesowym, naukowym i działając na rzecz rozwoju Gminy Gogolin, w szczególności mając na uwadze kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej, powołałem Radę Rozwoju Gminy Gogolin – mówi Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. – Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym składającym się z przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, zdrowia i edukacji zamieszkujących lub prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Gogolin. Rada będzie podejmowała inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, i stanowić będzie forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi, społecznymi oraz z zakresu ochrony środowiska, dotyczącymi gminy. W skład rady wchodzi dziewięć osób. Wszystkie osoby, które zaprosiłem do współpracy w Radzie bardzo pozytywnie odniosły się do powołania takiego gremium, które będzie ciałem doradczym i będzie wskazywać najważniejsze kierunki rozwoju gminy Gogolin w następnych latach. Pierwsze posiedzenie Rady zaplanowano na styczeń 2016r.

Skład Rady Rozwoju Gminy Gogolin I kadencji tworzą:

  1. dr hab. Adam Bacławski - fizyk, naukowiec, wykładowca w Katedrze Spektroskopii Plazmy w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie Opolskim. Propagator nauk ścisłych i edukator młodzieży, zwłaszcza w zakresie fizyki atomowej, spektroskopii i diagnostyki plazmy.
  2. Andrzej Balcerek – wieloletni Prezes Górażdże Cement SA., obecnie Członek Rady Nadzorczej Górażdże Cement SA. Założyciel Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie.
  3. lek. med. Piotr Daszkiewicz – specjalista chirurgii ogólnej i kardiochirurgii w Wojewódzkim Centrum  Medycznym w Opolu.
  4. prof. dr hab. ks. Zygfryd Glaeser – profesor zwyczajny nauk teologicznych w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją Uniwersytetu Opolskiego, specjalizuje się w teologii ekumenicznej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Naukowo-Badawczego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim.
  5. Ruta Małek-Kubilas – autorytet w dziedzinie ekonomii.
  6. Bernard Mróz – Dyrektor Wydziału Produkcyjnego Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Społecznik i wolontariusz działający przy parafii, współorganizator Światowych Dni Młodzieży w Gminie Gogolin.
  7. dr hab. Arkadiusz Nowak prof. UO -  Prezes Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny, pracownik Uniwersytetu Opolskiego w katedrze biosystematyki, były wojewódzki konserwator przyrody. Doktor habilitowany w zakresie biologii, doktor nauk botanicznych, przyrodnik. Autor opracowań i syntetycznych publikacji o charakterze ściśle konserwatorskim.
  8. Joachim Siekiera –  Prezes Zarządu  Chespa Sp. z o.o. Filantrop, wspiera inicjatywy społeczne. Zapalony ornitolog, szczególnie mocno zaangażowanych w badania nad łabędziami i bocianem białym.
  9. Aleksandra Sowada – nauczyciel języka niemieckiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni. Propagatorka kultury niemieckiej i tradycji regionalnych.